Dialectpuzzel

Dialectkwis 2017

Vul telkens het goede rondje in

1 pesjonkele O ’n aflaat verdienen O de zaak bedotten O rondsjokken O afbieden
2 de daover op oew lèèf krèège O TBC krijgen O flink schrikken O kou krijgen
3 klokkebaaie O grote kerkklokken O hoepelrokken O duivenklokken O bosbessen
4 wùrveltje O licht briesje O draaihoutje O wezeltje O kriebelhoestje
5 stui O stoep voor het huis O voorhoofd O opstapje O stuw
6 biediefke O koolmees O roodborstje O heggemus O pimpelmees
7 toutere O schommelen O touwtje springen O knikkeren O hoepelen
8 affeseere O benaderen O vals spelen O afzien O opschieten
9 moesjaanke O kattekwaad uithalen O prutsen O zeuren O dutje doen
10 faant O kleine olifant O fantast O luiwammes
11 nissels O bretels O veters O distels
12 aflèègesklaor O gebruiksklaar O doodmoe O bijna af O bereidwillig
13 begaoie O bekijken O verbruien O benaderen O stiekem betreden
14 feduusie O bandenlijm O duizeligheid O vertrouwen O afgoderij
15 kruidoore O kruisbes O kruidkoek O kruidenrek O meidoorn
16 krwooi O kruiwagen O kromme tak O rode biet O hoop volk
17 ’t schùfke krèège O geen vergiffenis krijgen O wel vergiffenis krijgen
18 fraanske O Franse kap O Fransman O luiken O soort brood
19 ljéélekers vange O slechte mensen arresteren O gezichten trekken
20 nondejuuke O vloek O kriebelhoestje O vrijgezellenstrikje

Lever uw oplossing in bij dorpshuis De Trapkes of via a.vanginneken@home.nl
Tijdens de 15e dialectavond op maandag 6 maart hoort u of u een prijs hebt gewonnen.