K.B.O.

De afdeling Sprundel van Katholieke Bond van Ouderen telt ongeveer vierhonderd leden.
Bij de KBO komt steeds meer de nadruk te liggen op belangenbehartiging. Dat blijkt in deze financieel economisch slechte tijd erg belangrijk. De ouderen worden de dupe van verscheidene bezuinigingen, o.a. op pensioen, zorg en welzijn. Uiteraard blijven de activiteiten, zoals: rikken en sjoelen, bingo, dagreizen, vakantie, kerstviering, themabijeenkomsten, viering nationale ouderendag, ouderenkoor, ouderentoneelclub, jaarvergadering met dagprogramma, viering St. Jan, carnavalsviering en KBO culturele dagen. En de KBO heeft een werkgroep die het Fatimapark met begraafplaats netjes houdt. Eens per jaar worden alle leden bezocht. Met een fruitmandje gaat men ook bezoek bij leden die thuiskomen uit het ziekenhuis. De KBO verstuurt condoleances bij overlijden en bezoekt gouden bruiloften van hun leden. Contactpersonen: secretaris Kees van den Broek, tel. 382938, en voorzitter Cees van Oorschot, tel. 383301.

De leden ontvangen het maandblad Ons met allerlei wetenswaardigheden voor 55-plussers.
En – vooral via de gemeentelijke, regionale en landelijke organisatie – worden de belangen van de ouderen behartigd.