Vergaderdata Dorpswerk Sprundel

In principe zijn alle bijeenkomsten van Dorpswerk Sprundel openbaar. Mits anders vermeld zijn die vergaderingen in De Trapkes.
Jeugdraadcommissie, eerstvolgende vergadering:
Barmedewerkers in 2017:
Verenigingsraad in 2017 op de volgende woensdagen om 20.00 uur: 15 maart 2017
Dagelijks bestuur: Elke eerste dinsdagmiddag van de maand om 13.30 uur, behalve in augustus.
Personeelsvergadering: Elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur, behalve in juli, augustus en december.
Cursuswerkgroep, eerstvolgende vergadering:23 januari 2017
Algemene Jeugdraad: 5 oktober 2017
Commissie Zorgnetwerk in 2017 op donderdagen om 9.00 uur: 23 februari, 29 juni en 5 oktober.
Algemeen bestuur in 2017op de volgende donderdagen om 19.15 uur: 19 januari, 16 maart, 11 mei, 14 september en 23 november.
Commissie wijkenoverleg in 2017 op dinsdagen om 19.30 uur: 17 januari, 11 april en 26 september.
Zorgnetwerk in 2017 op donderdagen om 9.00 uur: 2 maart, 13 juli en 19 oktober
Wijkenoverleg in 2017 op dinsdagen om 19.30 uur:31 januari, 9 mei en 10 oktober.
Vrijwilligersavond 2017: 17 november
Jaarvergadering SKW Sprundel 2017: 19 mei
Beleef Sprundel: Elke eerste maandag van de maand om 13.30 uur.
Werkgroep Gebundelde Zorg Sprundel: 2 mei en verder elke laatste donderdag van de maand om 20.00 uur