Vacaturebank

Omtrent alle vacatures in deze vacaturebank kan cultureel werker Arian Schrauwen via tel. 382889 of e-mail info@dorpswerksprundel.nl iets vertellen. Als je meer wil weten over een specifieke vacature kun je contact opnemen via de persoon die erbij genoemd wordt.

Dorpswerk Sprundel zoekt twee bestuursleden
In het bestuur van Dorpswerk Sprundel zijn twee vacatures:
Een bestuurslid te benoemen door het Wijkenoverleg, dat zich vooral bezighoudt met leefbaarheid (o.a. samenhang bevolking, inrichting dorp en veiligheid).
Een bestuurslid te benoemen door de Jeugdraad, dat zich inzet voor optimaal jeugd- en jongerenwerk in Sprundel.


Ben jij tussen de 15 en 25 jaar?
Mis jij iets in Sprundel?
Durf je iets te organiseren voor leeftijdsgenoten?
De jeugdraad van Dorpswerk Sprundel wil graag helpen.
Voor meer informatie mail naar:

info@dorpswerksprundel.nl


Dorpswerk  Sprundel zoekt hulp bij naschoolse activiteiten

Werkzaamheden: Om 15.30 uur basisschoolkinderen opvangen,
wat te drinken en een versnapering geven en daarna assisteren
bij een activiteit, naar keuze:
– op donderdag bij tekenen/schilderen voor kinderen groep 6, 7 en 8.

Benodigde tijd: per activiteit van 14.45 tot 17.15 uur.
Aantrekkelijk: Met kinderen werken is leuk. Je doet er sociale contacten mee op. Je hoort ergens bij. Je hoeft niet de eindverantwoording te hebben.
Informatie: Arian Schrauwen, tel. 382889, e-mail: info@dorpswerksprundel.nl.


Carnavalsstichting De Nachtuilen zoekt Grote Boer

Werkzaamheden: Deel uitmaken van de leutgroep die activiteiten heeft bij 11-11, narrekesbal, gemeentelijk prinsenbal, gehandicaptenbal, in weekend voor carnavalsweekeinde en in carnavalsweekeinde van vrijdag t/m dinsdag.
Er zijn per jaar een viertal vergaderingen.
In carnavalsweekeinde is men op vrijdagavond na 21.00 uur en hele zaterdag- en maandagavond en de hele zondag vrij.
Benodigde tijd: Spreekt voor zich uit werkzaamheden.
Aantrekkelijk: Je maakt deel uit van een vrij jeugdige groep en bent altijd bij de leut.
Het is plezierig om er toe bij te dragen dat andere – zeker kinderen, ouderen en gehandicapten – leut hebben.
Informatie: Anne van de Lindeloof, annevandelindeloof@hotmail.com en www.denachtuilen.nl


Parochie Sprundel zoekt bestuurslid.

Werkzaamheden: Eens per maand bestuursvergadering.
Benodigde tijd: Minimaal 5 uren per maand.
Je kunt als hoofdtaak een keuze maken uit de verschillende werkgebieden die er in de parochie zijn.
Aantrekkelijk: Je kunt mede inhoud geven aan parochiegebeuren en werkt samen met enthousiaste mensen.
Informatie: Ineke Zopfi, tel. 382468


Verenigingsraad zoekt commissieleden
De meeste verenigingen van Sprundel zijn aangesloten bij de verenigingsraad. Coördineren en ondersteunen zijn de belangrijkste taken van de verenigingsraad. Daartoe is er naast de beroepskracht een coördinatiecommissie. In die commissie zijn op dit moment twee vacatures.
Werkzaamheden: ca. vier commissievergaderingen en drie verenigingsraadvergaderingen per jaar. Daarnaast eventueel een of meer bijeenkomsten van werkgroepen.
Benodigde tijd: Minimaal 20 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Je bent actief binnen het dynamische gemeenschapsleven in Sprundel, kunt er zelf mede vorm aan geven; je doet veel contacten op, steekt heel wat op en maakt veel verschillende activiteiten mee.
Informatie: Nicojan Lazeroms, nicojanlazeroms@kpnplanet.nl


Jeugdraad zoekt commissieleden
Wegens leeftijd zijn twee commissieleden van de jeugdraad gestopt. De jeugdraad probeert bij te dragen tot optimale mogelijkheden voor de de Sprundelse kinderen en jongeren. In de jeugdraad zijn clubs en instellingen die zich voor de Sprundelse jeugd inzetten vertegenwoordigd. De jeugdraadcommissie coördineert, stimuleert, ondersteunt en ontplooit zelf ook activiteiten.
Werkzaamheden: Zowel de jeugdraad in z’n geheel als de jeugdraadcommissie afzonderlijk komen elk vijf keer per jaar bij elkaar. Binnen de commissie kan men kiezen voor een bepaalde taak of aandachtsveld.
Benodigde tijd: Minimaal 30 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Werken voor en met de jeugd is dankbaar. Je steekt heel wat op en krijgt er veel prettige sociale contacten bij.
Informatie: Arian Schrauwen, info@dorpswerksprundel.nl


Joke Priem van SDW Vrijwilligerswerk is op zoek naar vrijwilligers.
Vacature 1:
* 41 jarige Elisabeth met syndroom van Down,
* *woont in woonvoorziening Sprundel
* *wil graag een vrouwelijke vrijwilliger
* *die 2x per maand samen met haar erop uit gaat in de regio. Bijv. naar de stad, terrasbezoek, naar een tuincentrum enz. een paar uurtjes in de middag, door de week of in het weekend.
Vacature 2:
· In de Woonvoorziening Rucphen
H *samen met een beroepskracht begeleiden van de dinsdagavond inloop (ontmoeting, praten, koffie, spel, gezelligheid).
Vacature 3:
* met vriendelijke, attente 59 jarige Guust
* op een avond of in het weekend
* een flink eind fietsen. Hij fietst zelfstandig, maar kan door geheugenstoornis moeilijker routes onthouden.
* Guust werkt overdag bij de WVS.
* Iemand van zijn eigen leeftijd die het leuk vindt om ook te fietsen zou leuk zijn.
Ken jij misschien iemand die een van de vacatures op wil vullen of die meer informatie wil?
Mail dan met Joke Priem: j.Priem@sdwzorg


Maatschappelijke stages

Bij het Dorpswerk Sprundel zijn mogelijkheden om je maatschappelijke stage te volbrengen.
Heb je hier een vraag over of wil je stage komen lopen.
Neem dan contact op met Arian Schrauwen, tel 0165-382889