Opbrengst Anjeractie

De Anjeractie 2018, die dit jaar gehouden is van 27 mei tot en met 2 juni, heeft in Sprundel € 983,45 opgebracht. De helft van deze opbrengst vloeit terug naar Beleef Sprundel en wordt besteed aan de processie bij de inwijding van de herstelde Geheimen van de Rozenkrans, op 30 september. Beleef Sprundel dankt de collectanten en gulle gevers. Heeft men de collecte gemist, dan kan men alsnog doneren, want de online actie loopt door tot 18 juni 2018.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

Braderie, Zeskamp en Expositie

Deze galerij bevat 1 foto.

Op verzoek van de plaatselijke ondernemersvereniging zorgt organisatie- en evenementenbureau Koolen en Koolen op zondag 24 juni voor een braderie in de St. Janstraat. Naast kraampjes met allerlei koopwaar wordt gezorgd voor de nodige attracties. De braderie, ook bekend als … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Drievoud en dj Melvin

Tijdens de St. Jansfeesten zal de feestband Drievoud, samen met dj Melvin, zaterdagavond op het Kloosterplein, ongetwijfeld voor een groots festijn gaan zorgen. Dat begint dan om 20.00 uur.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

St. Jansmis

Jaarlijks organiseert de plaatselijke KBO op of bij 24 juni, de feestdag van Sprundels patroonheilige St. Jan, de St.Jansmis. Voorgangers zijn daarbij ook dit jaar oud-sprundelaar en priester Kees Jongeneelen en de Sprundelse pastor Ria van Oorschot. Het wordt nu op zaterdag 23 juni, een bijzondere viering, bij goed weer op het Kloosterplein en anders in de St. Janskapel. En het jubilerende gilde St. Jan Baptist brengt haar gasten er mee naartoe. Een folkloristische dienst dus die om 10.00 uur begint.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

Wandelvierdaagse

Van 18 t/m 22 juni laat wijkvereniging Achter de St. Jan de Sprundelse wandelvierdaagse weer plaatsvinden. Vanaf 18.00 uur kan men bij De Trapkes inschrijven. Daar wordt dan om 18.30 uur gestart. Woensdag 20 juni is een rustdag. Op de andere avonden staat telkens een route van ongeveer 5 kilometer op het programma. Op vrijdagavond is in het Buitenhof de bloemenhulde. In optocht trekt men vervolgens naar het Kloosterplein voor de medaille uitreiking en een slotfeest. Op het plein kan de jeugd dan schietspelletjes doen en er zijn optredens van dansgroepen van Carmencita en Made4 Dance, terwijl dj Johan Albers voor muziek zorgt.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

Schoonmaak molen

Deze galerij bevat 4 foto's.

Gebroeders Nouws stelde een hoogwerker beschikbaar. Zodoende konden drie vrijwilligers de kap en het andere geschilderd houtwerk aan de buitenkant van de molen eens een keer goed schoonmaken. ,,Dit is van belang voor behoud van het hout’’, vertelde Wim Mathijssen, … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Rinus Ros kampioen combinatiespel biljarten Hertog Jan

Deze galerij bevat 6 foto's.

Rinus Ros heeft het combinatiespel biljarten van Hertog Jan, de biljartafdeling van KBO Sprundel gewonnen. In De Trapkes reikte Toon Vriends op dinsdag 29 mei, onder toeziend oog van Corrie van den Broek de prijzen als volgt uit.. 1. Rinus … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Warm Rondje Sprundel

Deze galerij bevat 9 foto's.

Het dertigste Rondje Sprundel kende op 26 mei 148 deelnemers: 54 op de 10 km (16 vrouwen en 38 mannen), 59 op de 5 km (24 vrouwen en 59 mannen) en 11 jeugd (3 jongens 10-14 jaar, 4 meisjes 5-9 … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen

Jaarvergadering Dorpswerk

De jaarvergadering van Dorpswerk Sprundel trok 25 mei maar 27 bezoekers, de helft van voorgaande jaren. Er waren veel afmeldingen. De bezoekers kregen informatie over de functie, taken, werkwijze en activiteiten van de stichting en haar uitvoeringsorganen. De stichting telde in 2017 103 vrijwilligers, 4 minder dan het jaar daarvoor.
Uitvoeringorganen
Dorpswerk Sprundel kent vijf uitvoeringsorganen: Zorgnetwerk, Cursuswerkgroep, Verenigingsraad, Jeugdraad en Wijkenoverleg. Functie en taken van deze uitvoeringorganen: deelnemers steunen elkaar, wisselen signalen en informatie uit, komen op voor de belangen van hun doelgroep, werken waar zinvol samen en stemmen activiteiten op elkaar af en bevorderen en organiseren activiteiten waaraan behoefte is en die niet door anderen opgepakt worden.
Zorgnetwerk
Actuele aandachtspunten in de zorg zijn: woonzorgvoorziening, enquête, vorming zorggroepjes per wijk, eenzaamheid, wijkzuster en openbaar vervoer.
Cursuswerkgroep
Het cursuswerk kende in seizoen 2017 23 cursussen: Gym, Pilates, Bloemschikken (4), Leesgroep, Spaans, Italiaans,Yoga (2) en Koken (12).
Verenigingsraad
Beleef Sprundel kijkt terug op een geslaagd Erfgoed-ommeke, maakte arrangementen, fiets- en wandelroutesen laat rondleidingen plaatshebben. Ook Nieuwjaarsbijeenkomst, St. Jansfeesten, Zeskamp, Nazomerfeest, Kerstparade en schetbaontje waren een succes. Het nazomerfeest wordt dit jaar gebouwd rond de inwijding van de Geheimen van de Rozenkrans, op 30 september.
Jeugdraad
De Jeugdraad werkte mee aan Schetsbaontje en Zeskamp. Organiseerde zelf Kluppebal, Roefeldag Buitenspeeldag en Sprundel got Talent. Het jeugd- en jongerenwerk omvat verder Naschoolse activiteiten (gym, sport tekenen/schilderen), Clubwerk. Open Mic Night, Jeugddisco’s en Jeugdhonk. Het jeugd- en jongerenwerk heeft een tekort aan vrijwilligers (onder meer mist de Jeugdraad een voorzitter) en een Jongerenraad wordt gewenst..
Wijkenoverleg
De Sprundelse Buurtpreventie kent 33 buurtpreventisten en 430 aansluitingen op de Buurtpreventie-app. Hotitems in het Wijkenoverleg zijn: speelveldjes, trapveld Noordsingel, hondenpoep, hondenuitlaatplaats, Neerhof, reconstructie St. Janstraat en inrichting openbare ruimte rond school en dorpshuis.
Personeel/Financiën
Bezuinigingen, geen indexering subsidie, groter gebouw en meer activiteiten, dus meer beheerspersoneel noodzakelijk. Consumptieprijzen worden daarom met ca. € 0,10 verhoogd en als de gemeente niet met een oplossing komt moet er nog meer gesneden worden in de uren van de dorpswerker.
Bestuur
Adrie van Ginneken en Kees Gommers zijn door het bestuur in het bestuur herbenoemd. Nicojan Lazeroms stelt zich kandidaat voor herbenoeming door de Verenigingsraad. Jeugdraad en Wijkenoverleg worden gevraagd om een bestuurslid te benoemen.
Dorpshuis
Een discussie over de functie en de exploitatie van het dorpshuis leverde een aantal nieuwe gezichtspunten op waarmee het bestuur aan de gang kan.

Geplaatst in Nieuwsberichten | Een reactie plaatsen

Sixtiesavond met Sunset

Deze galerij bevat 4 foto's.

Sunset stond 19 mei voor het eerst sinds 2001 weer op het podium. De band die in 1968 als ‘Joke en de Rio’s begon droeg belangrijk bij aan het succes van de vierde Sixtiesavond. Nu met vier, vroeger met zes … Lees verder

Meer galerijen | Een reactie plaatsen