Cursussen

Cursuswerk Stichting Dorpswerk Sprundel

Het Cursuswerk is evenals het Zorgnetwerk, Wijkenoverleg, de Verenigingsraad en de Jeugdraad, een uitvoeringsorgaan van Stichting Dorpswerk Sprundel.

 

Doel van het Cursuswerk

Het Cursuswerk organiseert al vele jaren lang verschillende cursussen in Sprundel variërend tussen talen, artistiek, culinair en beweging. Vanuit inwoners komt vraag naar bepaalde cursussen en de Cursuswerkgroep doet ook zelf een aanbod. De cursisten dekken alle kosten: verbruikte materialen, docentkosten en huur van ruimte, apparatuur, keukengerei, enzovoort.

Aan de cursussen kan iedereen deelnemen. De cursussen vergroten de maatschappelijke participatiemogelijkheden van de deelnemers en tevens, zo blijkt in de praktijk, speelt het sociale aspect een voorname rol.

 

Taken van het Cursuswerk

De Cursuswerkgroep regelt docenten, accommodatie, financiën en de verdere organisatie van de cursussen die passen binnen de doelstelling van de stichting.

 

Samenstelling van het Cursuswerk

  • Anny Gommers (voorzitter)
  • Anneke Niemeijer (secretaris)
  • Christel Simons-Meijer (penningmeester, pr en afgevaardigde in bestuur)
  • Riet Boomaerts
  • Mien van den Broek
  • Jeannette Aarts
  • Petra Gommers
  • Harry Vergouwen
  • Lisenka Mathijssen-Janssen

 

Cursussen van het Cursuswerk

In principe starten de cursussen in de loop van september. Echter, een cursus kan alleen doorgaan als er voldoende belangstelling voor is. Informatie over de cursussen is te verkrijgen via de contactpersoon die bij de cursus wordt genoemd.

Ook zij die vorig seizoen aan een cursus deelgenomen hebben, moeten zich opnieuw aanmelden. Het cursusgeld moet worden voldaan bij/op de eerste les en wordt niet terugbetaald. Er kan sprake zijn van extra cursuskosten (boeken, kopieën, ingrediënten en materialen) die door de cursisten betaald moeten worden. Alle cursussen vinden plaats in Dorpshuis De Trapkes, Kloosterplein 3 en 5 (gymzaal) in Sprundel.

Spaans
Spaans op donderdagavond. Informatie en opgave: Harry Vergouwen, Bernhardstraat 31, 4715 PX Rucphen, tel. 06-12083553, e-mail: hcmver01@kpnplanet.nl. Een cursus van 24 lesuren kost € 100,- mits er minimaal acht personen meedoen. Daarnaast komt nog de aanschaf van het lesboek.

Leesgroep
De leesgroep komt zes keer per jaar bijeen om boeken te bespreken van een schrijver of een onderwerp. De inbreng van iedereen, jong en oud, met of zonder opleiding, is erg boeiend. De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 10.15 tot 12.15 uur. Cursusgeld € 45,- voor zes bijeenkomsten. Informatie en opgave bij: Anneke Niemeijer, Rugstraat 33, 4711 CP St.Willebrord, tel. 389245, e-mail: anna.niemeijer@icloud.com

Yoga
Wekelijks op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur of van 20.15 tot 21.15 uur ontspannen en leren ontspannen, lichaam en geest in harmonie brengen. 15 lessen voor € 65,-. Informatie en opgave bij: Lisenka Mathijssen-Janssen, e-mail lisenkamathijssen@icloud.com, telefoonnummer 06-12624248 (gelieve te bellen na 18.00 uur).

Houdings- en Bewegingsgymnastiek voor vrouwen
Beweging en ontspanning afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van de deelnemers. Vijftien lessen kosten € 60,-. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Informatie en opgave bij: Mien v/d Broek, Ettenseweg 76, 4714 TA Sprundel, tel. 383173, e-mail: wilhelminavermunt@kpnmail.nl

Pilates
Pilates is een trainingsmethode voor lichaam en geest, sport en yoga om het lichaam sterker te maken en fit te worden/blijven. Pilates ondersteunt als je wilt afvallen. Vijftien lessen kosten € 65,-. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Informatie en opgave bij: Petra Gommers, St Janstraat 14, 4714 EG Sprundel, tel. 350430, e-mail: petra.gommers@planet.nl

Bloemschikken
De lessen zijn om de veertien dagen op dinsdagavond 19.30 tot 21.30 uur. Het lesgeld: € 45,- voor zes avonden. De lerares brengt zelf de bloemen en andere materialen mee, die iedere avond apart betaald moeten worden. De cursist moet zelf zorgen voor: bakje, bloempotje, aardappelschilmesje en snoeischaar.
Informatie en opgave: Jeannette Aarts, St. Janstraat 105, 4714 EC Sprundel, tel. 387567. e-mail: jeannetteaarts@gmail.com of Riet Boomaerts, Vissenbergdreef 32, 4714 AZ, tel. 06-20921146, e-mail: rietjan01@gmail.com

Kooklessen
Gezellig met een groep cursisten verschillende gerechten in overleg met de docent leren koken. Om de drie weken op woensdag -en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en vrijdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur.  Vijf lessen voor € 75,- mits er minimaal 8 personen meedoen. Daarnaast komen de kosten van de ingrediënten.
Informatie en opgave voor woensdagavond: Christel Simons-Meijer, Molenerf 5, 4714 ET Sprundel, tel. 06-41390525, e-mail: christel.meijer@gmail.com
Informatie en opgave voor donderdagavond: Anny Gommers, Bakkerserf 13, 4714 GR Sprundel, tel. 383969, e-mail: annygommers@home.nl
Informatie en opgave voor vrijdagmiddag: Anneke Niemeijer, Rugstraat 33, 4711 CP St.Willebrord, tel. 389245, e-mail: anna.niemeijer@icloud.com

 

Contact met het Cursuswerk

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen betreffende het Cursuswerk of wilt u als gastvrouw of gastheer optreden en/of cursussen mede organiseren? Laat dat dan a.u.b. aan één van de leden van de Cursuswerkgroep weten, contactgegevens vindt u bij de uitleg van de cursussen. Ook tips voor cursussen in Sprundel zijn altijd van harte welkom!

 

Vacatures Cursuswerk