Cursussen

2019 – 2020

In principe starten de cursussen in de loop van september. Echter, een cursus kan alleen doorgaan als er voldoende belangstelling voor is. Informatie over de cursussen is te verkrijgen via de contactpersoon die bij de cursus wordt genoemd.
Wilt u als gastvrouw of gastheer optreden en/of cursussen mede organiseren, laat dat dan a.u.b. aan een van de leden van de Cursuswerkgroep weten. Tips voor cursussen in Sprundel zijn bij de leden van de Cursuswerkgroep altijd van harte welkom.

Het Cursuswerk is ook te volgen via Facebook: cursuswerkstichtingdorpswerksprundel

Belangrijk

  • Opgave vanaf 2 september 2019
  • Ook zij die vorig jaar aan een cursus deelgenomen hebben, moeten zich opnieuw aanmelden
  • Het cursusgeld te voldoen bij/op de eerste les; wordt niet terugbetaald
  • Er kan sprake zijn van extra cursuskosten (boeken, kopieën, ingrediënten en materialen) die door de cursisten betaald moeten worden
  • In principe starten de cursussen in de loop van september. Hierover krijgen degenen die zich aangemeld hebben, nader bericht
  • Alle cursussen vinden plaats in Dorpshuis De Trapkes, Kloosterplein 3 en 5 (gymzaal) in Sprundel

Talencursussen
Voor Italiaans op dinsdagavond en voor Spaans op donderdagavond: informatie en opgave: Harry Vergouwen, Bernhardstraat 31, 4715 PX Rucphen, tel. 06-12083553, e-mail: hcmver01@kpnplanet.nl
Een cursus van 24 lesuren kost € 100,- mits er minimaal acht personen meedoen. Daarnaast komt nog de aanschaf van het lesboek.

Leesgroep
De leesgroep komt zes keer per jaar bijeen om boeken te bespreken van een schrijver of een onderwerp. De inbreng van iedereen, jong en oud, met of zonder opleiding, is erg boeiend. De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Cursusgeld € 45,- voor zes bijeenkomsten. Informatie en opgave bij: Anneke Niemeijer, Rugstraat 33, 4711 CP St.Willebrord, tel. 389245, e-mail: anna.niemeijer@icloud.com

Yoga
Wekelijks op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur of van 20.15 tot 21.15 uur ontspannen en leren ontspannen, lichaam en geest in harmonie brengen. 15 lessen voor € 65,-. Informatie en opgave bij: Mieke Nieuwenhuis, Tuinstraat 10, 4714 CJ Sprundel, tel. 385098, e-mail: m.f.nieuwenhuis@ziggo.nl

Houdings- en Bewegingsgymnastiek voor vrouwen
Beweging en ontspanning afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van de deelnemers. Vijftien lessen kosten € 60,-. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Informatie en opgave bij: Mien v/d Broek, Ettenseweg 76, 4714 TA Sprundel, tel. 383173, e-mail: Wilhelminavermunt@kpnmail.nl

Pilates
Pilates is een trainingsmethode voor lichaam en geest, sport en yoga om het lichaam sterker te maken en fit te worden/blijven. Pilates ondersteunt als je wilt afvallen. Vijftien lessen kosten € 65,-. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Informatie en opgave bij: Petra Gommers, St Janstraat 14, 4714 EG Sprundel, tel. 350430, e-mail: petra.gommers@planet.nl

Bloemschikken
De lessen zijn om de veertien dagen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur of op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Op donderdagavond.
Het lesgeld: € 45,- voor zes avonden. De leraressen brengen zelf de bloemen en andere materialen mee, die iedere avond apart betaald moeten worden. De cursist moet zelf zorgen voor: bakje, bloempotje, aardappelschilmesje en snoeischaar.
Informatie en opgave voor dinsdagavond: Jeannette Aarts, St. Janstraat 105, 4714 EC Sprundel, tel. 387567. e-mail: jeannetteaarts@gmail.com
Informatie en opgave voor donderdagavond: Riet Boomaerts, Vissenbergdreef 32, 4714 AZ, tel. 06-20921146, e-mail: rietjan01@gmail.com

Kooklessen
Gezellig met een groep cursisten verschillende gerechten in overleg met de docent leren koken. Om de drie weken op woensdag -en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en vrijdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur.  Vijf lessen voor € 75,- mits er minimaal 8 personen meedoen. Daarnaast komen de kosten van de ingrediënten.
Informatie en opgave voor woensdagavond: Christel Meijer, Molenerf 5, 4714 ET Sprundel, tel. 06-41390525, e-mail: christel.meijer@gmail.com
Informatie en opgave voor donderdagavond: Anny Gommers, Bakkerserf 13, 4714 GR Sprundel, tel. 383969, e-mail: annygommers@home.nl
Informatie en opgave voor vrijdagmiddag: Anneke Niemeijer, Rugstraat 33, 4711 CP St.Willebrord, tel. 389245, e-mail: anna.niemeijer@icloud.com

Overig
Daarnaast wordt er iedere dinsdagavond gedanst door de Milldancers linedance-groep. Informatie en opgave: Annie Aarts, tel. 06-18315799
Ook zijn er verschillende (open) activiteiten en cursussen voor 55+, oa handwerken, soos, muziek maken, enz. Raadpleeg Ouderenwerk