Buurtpreventie

Buurtpreventie Sprundel is een samenwerkingsproject van het Wijkenoverleg van Dorpswerk Sprundel, de politie, de gemeente, Thuisvester en de wijkverenigingen ’t Aarmend, Achter de St. Jan, Berk-d’Ettesei, De Branden, ’t Brouwersnest, De Boskrekels, d’Hei en ’t Versent.

Alle inwoners van Sprundel kunnen een bijdrage leveren aan buurtpreventie en zo hun leefomgeving veiliger en meer leefbaar maken. En als dan de wijkvereniging ’t Pluspunt weer tot leven komt en mee gaat doen beslaat Buurtpreventie het hele dorp.

buurtpreventie

Inbraakpreventie
Helaas heeft niet iedereen die bij aanbelt goede bedoelingen. Sommige mensen proberen u bijvoorbeeld aan de deur op te lichten of uw huis binnen te komen om iets van u te stelen. Soms vragen ze om een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich weleens voor als collectant, meteropnemer of reparateur. Het kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn. Vertrouw nooit zomaar een vreemde.

Preventietips
Om te voorkomen dat u hier slachtoffer van wordt, de volgende preventietips:
◾Laat nooit zomaar een onbekende binnen.
◾Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld).
◾Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten voor. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen.
◾Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever naar een openbaar toilet.
◾Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in de telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt.
◾Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen, terwijl zij buiten wachten.
◾Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. (Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel apparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.
◾Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Vraag daar gerust naar. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de deur neer, bijvoorbeeld in de meterkast.
◾Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen of schoorsteen vegen, leg dan van tevoren (schriftelijk) de prijs vast. Anders kunnen achteraf enorme rekeningen worden gepresenteerd. (Weet met wie u zaken doet, zodat u als dat nodig is altijd achteraf kunt reclameren.)
◾Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. U kunt de verkoper gerust vragen om op een ander tijdstip terug te komen, zodat u nog met iemand kunt overleggen.

De gelegenheid maakt de dief!
Een inbreker heeft maar dertig seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van bewust wonen. En goed stevig slot op de deur helpt niet als u tegelijkertijd een raam open laat staan.

Algemene tips
◾Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het keurmerk SKG 2 sterren met R. Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl
◾Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde van het slot; berg huissleutels op een vaste plaats op.
◾Zorg voor goede verlichting bij de toegangsdeuren.
◾Houdt de groenvoorziening rondom de woning laag.
◾Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van personen die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. (Hulpverleningsdiensten zoeken daar standaard als eerste om contactpersonen te zoeken.)
◾Merk waardevolle voorwerpen met postcode en huisnummer.
◾Maak foto’s van waardevolle voorwerpen.
◾Berg waardevolle spullen op in een kluisje, thuis of bij een bank.
◾Maak van uw huis geen etalage.
◾Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel.

Vakantiekaart
Gaat u op vakantie dat kunt u de ,,vakantiekaart’’ invullen, zodat de politie uw woning meeneemt in haar surveillance. De ,,vakantiekaart’’ kunt u online invullen via www.politiemwb.nl

Wat als u in de buurt verdachte zaken ziet?

Als u met een verdachte situatie te maken heeft kunt via het nummer 0900-8844 direct contact opnemen met de politie. Hierbij geeft u uw nummer aan de telefonist door onder vermelding van Buurtpreventie Sprundel. Als u denkt daadwerkelijk met een inbraak van doen te hebben, dan belt u alarmnummer 112. Als het geen dringende zaken betreft kunt u een melding doen via het buurtpreventiemailadres van uw wijkvereniging, of naar buurtpreventiesprundel@gmail.com

Zien Horen Melden Als elke seconde telt belt u met 112 en als het ook zonder zwaailicht kan 0900-8844.

Burgernet
Wat Burgernet is, hoe het werk en hoe u daarbij kunt aansluiten is te vinden op de site burgernet.nl.

Burgers kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving door alert te zijn en signalen door te geven. Let zelf op onderstaande zaken en attendeer er je buren en anderen op:
◾Geen waardevolle spullen in een auto laten, zeker niet zichtbaar
◾Zet in geparkeerde auto dashboardkastje en andere opbergruimten open, zodat duidelijk is dat er niets te halen valt.
◾Let erop dat de ramen van een geparkeerde auto helemaal gesloten zijn.
◾Parkeer een auto zoveel mogelijk in het licht (buitenlamp of onder lantaarn)
◾Zet voertuig (fiets, auto) altijd op slot, ook op de oprit.
◾Laat fiets, kinderspeelgoed, enzovoort, niet op de oprit staan als het niet hoeft.

Situaties die opvallen:
* Een persoon die haastig om zich heen kijkt
◾Een persoon die zij gezicht bedekt
◾Een persoon die ongeduldig is
◾Een onbekend persoon die meerdere malen gezien wordt
◾Ramen van geparkeerde auto zijn beslagen en als het vriest ontdooid
◾Het wegdek onder een voertuig is nat (staat er pas) of is groen (staat er al lang)
◾Er zijn verse sporen te zien, bijvoorbeeld in de berm of in de sneeuw
◾Een onbekend voertuig staat regelmatig in de straat.

Wat noteren en of melden betreffende signalement van een verdacht persoon:
◾kleding (kleur, soort, merk)
◾Haar (kleur, kapsel)
◾Huidskleur
◾Postuur (lang, kort, dun, stevig)
◾Gezicht (snor/baard, bril, litteken, sierraden)

Wat noteren en of melden betreffende een verdacht voertuig.
◾Kenteken
◾Kleur
◾Merk
◾Bijzonderheden (beschadiging, versiering in de auto of aan buitenkant)
◾Aantal personen in het voertuig.

Als je kenmerken van verdachte personen en/of voertuigen met datum en plaats genoteerd hebt en je hoort naderhand dat er iets gebeurd is kun je het melden. Als je spullen vindt waarvan de herkomst onbekend is, meld het. Hoe meer gegevens de politie heeft, hoe groter de pakkans en het rondkrijgen van voldoende bewijs. Alle gegevens gaan bij de politie in een zoekmachine en dat kan waardevolle matching opleveren. Bij betrappen op heterdaad, bel 112, wil je iets telefonisch melden bel 0900-8844. Vraag bij bellen met 0900-8844 altijd met wie je gesproken hebt. Als je vindt dat er niets of onvoldoende met je melding gedaan is kun je dat aan Buurtpreventie Sprundel rapporteren en dan is het van belang om ook de naam van degene die de melding aannam te vermelden. Al hetgeen uw in Sprundel opmerkt kunt u mailen naar buurtpreventiesprundel@gmail.nl en/of naar het e-mailadres van uw deelnemende wijkvereniging.

Bargoense tekens
Bargoense tekens zijn eenvoudige symbolen die door zwervers of inbrekers of andere groepen op de buitenmuren of deurposten van huizen zijn achtergelaten. Zie op internet: Bargoense tekens.

Wijkagent spreken
Wil je de wijkagent spreken, maak dan een afspraak via 0900-8844. Een gesprek met de wijkagent kan bij u thuis of in het DVC (gemeentehuis).

Organisatie

Projecthouder:
Wijkenoverleg Dorpswerk  Sprundel

Projectteam:
Vertegenwoordigers van Politie, Wijkenoverleg Dorpswerk Sprundel, Gemeente, Thuisvester en deelnemende wijken. Het projectteam coördineert, heeft overleg met de contactpersonen van de deelnemende wijken en neemt drie keer per jaar deel aan wijkenoverleg.

Per wijk:

Contactpersoon, Bp-team, Bp-volgers, Bp-deelnemers
Uitwisseling met Buurtpreventieprojecten elders.

Inzet partners

Wijkverenigingen:
Informeren en activeren bewoners; rekruteren coördinator, bp-volgers, surveillanten; instrueren teamleden, volgers en deelnemers; deelnemen wijkenoverleg

Politie:
Informatie, instructie, terugkoppeling, feedback, coachen, preventie, repressie, bekendheid in ruime zin van- en contacten met wijkagent.

Gemeente:
Betrokkenheid ambtenaar openbare veiligheid, aanspreekbaar contactpersoon, BOA/toezichthouders, faciliteren toezicht en beheer (inrichting, verlichting, enz.). Financiering materieel en plaatsen bordjes.

Thuisvester:
Huizen PKM, bijdrage veilige omgeving huizen, incidenteel ondersteuning acties, contact bewoners en projectteam.

Dorpswerk Sprundel:
Stimuleren en coördineren, faciliteren bijeenkomsten meerdere wijken, ondersteuning buurtpreventie en wijken (opbouwwerk), uitdragen buurtpreventie in hele gemeenschap.