A t/m E

A
ij zit op d’aachteraand als laatste speler met kaarten moeten uitkomen of spelen
da’s n’n aachtkaantige een eigenwijs, lomp en dwars figuur, waar je niets mee kunt beginnen
’n aaibaai een bazig vrouwspersoon
aailwóós geeuwen van de honger
d’n aarbaarg de herberg
aaremoeïg weer koud weer waar je nog niet aan gewend bent
aarom paardenterm voor linksaf
iemand afbaddere iemand een flink pak slag geven
affeséére opschieten
aflèèges klaor doodmoe (letterlijk: klaar om afgelegd te worden)
ij mot nou mar us afstjééne Hij moet nu eindelijk eens een beslissing nemen
afstraove zie afstruìne
afstrûine rondzwervend afzoeken, afsnuffelen of er iets van je gading tussen zit
agòòsie, meej agòòsie leûre of vente negotie, handelswaar
n’n akdop tol voor jongens
akkedéére met elkaar kunnen opschieten
akkenaaie voortdurend in elkaars vaarwater zitten, ruziën
aksel zult of hoofdkaas
’n alfke een klein muntje van een halve cent
allebeneur à la bon heure ( mij goed, vooruit dan maar )
allemèèn term bij knikkeren:…………
alliver/allivel toch al
van alteraosie gieng ie van z’nne sus van schrik, opwinding, verwarring viel hij flauw
alzemelééve dadij da gedaon eet bijna zeker dat hij dat gedaan heeft
amai kreet van verbazing of ontzetting, allemachtig
n’n angdaarm ?
annebroek vlaamse gaai
ij eeget flienk aon chagrijnig zijn ( vervelend, dwars )
aongekljééd gao d’ûit iemand die zich wat pronkerig heeft aangekleed om uit te gaan
daor zèède mwóói meej aongekljéénd daar zit je mooi mee opgescheept
daor edde eur wóók wir aongeschééte daar heb je haar ook weer
wa aonklwóóte op je gemak wat aandoen. Het zal niet veel zoden aan de dijk
zetten en het zal ook geen opzien baren
aonpééze hard doorwerken
aonrugge ( van zaand ) zand ophopen
aonrije voor je naar huis gaat ergens wat gaan drinken. Als de
bouwvakvakantie begon gingen de mannen eerst ergens een pilsje
drinken aleer naar huis te gaan. Menig bouwvakker had de volgende
dag hoofdpijn
ij lig d’op aopegaope hij ligt uitgeteld, zeer vermoeid
krèèg ’t aopezuur mar bekijk het maar, zoek het zelf maar uit
ij ee z’n èège ’t aopezuur geworke hij heeft zich uit de naad gewerkt
d’r deûg gin aor of stèèrt van er deugt helemaal niets van
smèèr ’t mar in oew aor kijk maar wat je er mee doet, ik hoef het niet.
z’n aore trug aole je laten gelden en iets terug doen
’n zèès aore een zeis scherp maken met de haarhamer
aorig vreemd, raar, apart
n’n aorige vreemd, raar, apart persoon
da’s ’n aorig meske dat is een leuk, aardig meisje
aosem adem
n’n appelesien sinaasappel
n’n ardrijer een wielrenner
n’n ardzak krenterig of meedogenloos iemand
artsoep erwtensoep
assie-assiezifke-assielaoj steenkoolas-aszeef-asla
oewen èège assie ûitkruije zelf je problemen oplossen en niet een ander voor de kar spannen …………
ij ee zunne assie uitgekroije
laot ‘m wóók z’nne assie us uitkruije Laat hem ook zijn pleziertje eens hebben
assiedelleke najaarskatje, vuil poetje, slonzige vrouw
assiepadje, koolassiepadje De as werd in de winter bewaard om die in het voorjaar op het pad te strooien voor een betere begaanbaarheid
z’n assus stwóóte (assus=hersens) zijn hoofd stoten
astraant brutaal
n’n astraanterik een brutaal iemand
’n aovegaor (aovegèèr) een grote houtboor met dwarsstang
avoêt uitdrukking: dat mag niet
B
erreges durjéén baajere er ongecontroleerd doorheen lopen
duronder baajere erop losslaan
bakkes (aan)gezicht
’n bakkesvol een grote carameltoffee
’n bakske leût een bakje koffie
nou zet oew balle toch wel bûite jezelf te kijk zetten ( zwak aanbod, in de kaart laten kijken
’n baomiskatje ( zie ook toemaotskatje ) een laat in het najaar geboren poesje, mager meisje
baomisweer herfstweer ( St. Bavomis op 1 oktober )
baskwiel bascule, weegtoestel
basse blaffen, hoesten
batraof onverschrokken, speels persoon, kwajongen
bats schop met holle kant
bedjééme, djééme zo meteen
’n bedròògeliengeske
beezies, rwooie wiete en zwarte bessen, rode, witte en zwarte
z’n èège begaoje zichzelf bezeren of vuil maken
ij is ’t aon ’t begaoie hij maakt het van kwaad tot erger, het bont maken
’n begáánkenis een processie
bekáánt, bekáást bijna
bekonkelefoêze stiekem, samenzweerderig staan te smoezen
bementenéére iets bewerken, de baas kunnen, handhaven, onderhouden, verzorgen
benneke mandje
bessem bezem
iemand bestûite iemand prijzen, loven
biedeure opzetschotten op een boerenkar
g’è biedeure nwóódig werd gezegd als je een kopje thee of koffie te vol inschonk
biediefke ( bietutje ) koolmeesje
’n òòs biezonders/bezonders ( snijwaren ) een ons vleeswaren
ne biezwaarm een bijenzwerm
bij-jot oké, doe maar, dat is goed
bizzeme bessen, bramenf
vor d’n blakke komme tevoorschijn komen
blak en blwóót voor iedereen goed zichtbaar
de bleek of blèèk grasveld waarop het witte wasgoed werd gelegd om in de zon te bleken
blèèn blaar
blèète huilen
’n blekschop om de schors van bv een eik eraf te steken om er gladde palen van te maken, ook tegen ongedierte in de schors
’n bliendaos horzel
van de vliege in de bliendaoze terecht komme van de regen in de drup geraken
de bliende/blienders de luiken voor de vensters
blienk schoenpoets
zèèn krabde nie blwóót Hij lijdt er niets onder, want hij heeft toch geld genoeg
blwóóte kòòntjes in ’t gras snijbonen uit het zout met witte bonen
boekert boekweit
boekerdefwooi pannenkoekenfeest bij de laatste boekweitoogst
boenders harde borstel, vroeger: gemaakt van een bundeltje heide
boeretjééne of labwóóne tuinbonen
boeretûile duizendschoon ( bloemsoort )
n’n boevent een boeman, onguur figuur
bokstaopele iemand iets op het hart drukken, inprenten
bommeket ijzeren of grote knikker
bomèès ijs waaronder het water is weg gevroren
bòògerde appels uit de boomgaard stelen
ne platte bossel een platte borstel
bostrok borstrok : onderkleding , gedragen in de winter over het hemd
bòòsum bunzing
d’n bòòvemjister hoofd van de school
’n bozzeloên, boezeroên een werkhemd, kieltje, overhemd
(rond)brakke hinderlijk heen en weer lopen
n’n bratzak ?
de breeje vjéértien opgaon er op uit gaan en het er van nemen. De Breeveertien is een
zandbank in de Noordzee waar nog al eens schipbreuk werd geleden.
De breeveertien opgaan betekende: verongelukken.
brembeezies bramen
bremschèèter grasmus
bremzig een varken dat berig staat (bronstig)
(rond)brièze zonder doel wild rondrennen
ij eet’m flienk ûit z’n broek ange
ne broekschèèter iemand die bang is
ge zul t’m wel broene je neus stoten, ernaast pakken
brokske snoepje
bromòòliekaar petroleumkar
bruunéékels brandnetels
de julle bups waar d’r iedereen die erbij hoorde was er, de hele hoop was aanwezig
bukkum bokking
zo maoger as ne bukkum mager, zo dat je de ribben ( graten ) kunt zifen
bùkziek zacht fruit: van binnen al wat bruin, maar nog niet rot
bul vod, poetsdoek
ik voel me zo slap as ’n bul je niet lekker voelen, krachteloos
ij lwóópt erbij as ne bullefiet als iemand kapotte onverzorgde kleding draagt
bullevent voddenboer
bullefakkel vogelverschrikker
bùlleke een boer laten
’n bùrreke zakje om knikkers of geld in te doen
’n buts een deuk
n’n buuketûin een beukenhaag
aachter d’n buuketûin ligge op het kerkhof liggen; dood zijn
buut plek die vrij maakt bij verstoppertje spelen
bij-jot zie: jot
iemand bijpaotere iemand een pak slaag geven
C
ge zout’m ne cent gééve als je niet beter weet, zou je hem voor gek verklaren. iemand die niets gedaan krijgt.
nor Claosbaarg gaon Claosbaarg is een veldnaam en tevens hoogsfte punt van
Sprundel, gelegen waar nu het kerkhof is gesitueerd. Het betekent:
begraven worden
D
’n gat dabbe een gat graven
n’n dalk een sukkelaar
’n daoi een flinke uit de kluiten gewassen meid
da’s daover nie waor dat is echter niet waar
de daover op oew lèèf emme flink de schrik hebben
wa zèède ne luie daarm wordt gezegd tegen een lui persoon
wa zèède n’n ontige daarm wordt gezegd tegen een vies persoon
dartien dertien
déég emme plezier hebben, gfenieten
d’r deûg gin aor of stèèrt van er deugt totaal niets van
zo gek as ’n deur heel gek
deûzig draaierig, duizelig, niet goed snik
n’n deûzige iemand die niet goed snik is
d’n dieje hij
’n dikkopke een kikfkervisje
g’ét ‘r flienk dol meej behoorlijk last of drukte mee
donderstraol een vervelend iemand
doppe spelen met een tol. ook: in de WW zitten ( werkloosheidswet )
ouw op meej da gedonderstraol hou op met dat vervelend doen
dotse ( geit dotst tegen je aan ) botsen
draod g’ad emme efrmee geleden hebben
ik kom drek ik kom zo dadelijk
n’n droês een suffig persoon
dun of dur ’n doekske ? hoe wil je het hebben ?
durpééze flink doorwerken
durréége spek mager spek met een beetje vet
’n dùskas dorsmachine
’n dùskasbakkus iemand met een grote mond ( fig. )
’n duske een onnozel persoon
’n dutseltje een onzeker, sukkelig,stumperig persoon (vrouwelijk )
as d’n duuvel op Gjéérte sprienge (Gjéérte: de heilige Geertruida ) hij voelt zich meteen aangesproken, meteen alle geboden kansen aangrijpen, erop zitten als een bok op een haverkist .
duuveltjeskermis regen en zon tegelijk
om d’n dwóóje dwóód ( donder ) nie Daar komt niets van in, dat gaat beslist niet door ( bv. vroeger met je vriendin op vakantie )
ij ziet’r ûit as d’n dwóód van Iepere heel bleek en mager eruit zien
E
echel bloedzuiger
zûipe as n’n echel ontzettend veel drinken
echelstèèrt slurf van een windhoos
’n hut bouwe in d’èèg een hut bouwen in de houtwal, de heg
d’n effer en d’n lèèger degene die het draaiende houdt; degene die de touwtjes in handen heeft
op z’n eège wóóne niet meer bij je ouders of je partner wonen
da gao van èèges dat gaat vanzelf
emme ze op oew em geléége ergens te laat aanwezig zijn
volk òòver d’n èèrd volk over de vloer
èèrend wat in de grond achterblijft bij een gekapte boom
èèrpels aardappelen
d’èèrpels òòver ange de aardappels koken boven het vuur , toen er nog geen kachels waren
èèrpels dabbe aardappels met de hand uit de grond halen
daor zèède nog nie meej aon de nuuw èèrpels daar kun je nog genoeg mee af gaan zien
efkes eventjes
da’s ’n efstèèrt dat is een kattig meisje (verwaand, haantje de voorste)
n’n eibessum bezem gemaakt van heide
zo schééte d’eksters toen ze nog gin kòònt aare
In ’t jaor nul toen d’eksters nog gin kòònt aare en dur d’r ribbe schééte
Ge kom net as Jan meej z’n eksters Te laat komen, mosterd na de maaltijd. Jan kwam te laat op de markt om zijn eksters te verkopen
ennigte enkele
errebeezies aardbeien
erring haring