K t/m O

K
ij kom van die kaante van Eèrel Hij komt uit de buurt van Heerle
kaantemaajer soort zeis waarmee je kanten van de sloot maait
kaantemaaisel gemaaid gras uit de sloot
ne kaantmèèrel drol aan de kant van de weg
meej ’n zwaore kaar rije zwaarmoedig zijn
’n kabberdoeske een bordeelachtig café ( Frans: cabaret douze of cabaret douce )
kaoi: kek ûit vur de zon, smèèr d’oew èège gôed in, aanders verbraan d’as ’n kaoi je moet je huid goed insmeren als de zon schijnt om verbranden te voorkomen
kaoikes kaantjes, uitgebakken spekvet( reuzel)
’t kaokelnesje de jongste uit het gezin
kaol geneûk opschepperij, kouwe kak
waoter bûite weg kappe water buiten weggooien
kap nog maar eens vol schenk nog maar eens in (bv koffie)
’t kakschòltje de kleuterschool
k(w)aksûis terloops, tussen neus en lippen door
karremenaoie karbonade
da’s kasjeweel dat is uitzonderlijk; dat is sterk
kasspoor ( karrespoor) sporen van de karwielen in een zandweg
kaskenaode opange ophef maken
meej de deûre kasse de deuren hard dichtdoen
gwooi ’t mar in de kattebak gooi het maar in de kofferbak ( auto)
de katsekee ûit zèn de hort op zijn, er vandoor zijn
da’s gin kattepies dat is niet mis
da’s ’n kedeej dat is ’n bazige vrouw, ’n manwijf
volop kedaai volop hommeles
giftum kèès, réépetonna geef hem van katoen
n’n kèèk wèèd zover je kunt kijken
kèèvus krèège wat te horen krijgen, een standje krijgen
dur de kerdoons moete er flink van langs krijgen ( vroegere straf in het leger waarbij een gestrafte door een haag van soldaten moest lopen, die hem met de geweerriem een klap gaven
aachterom is’t kermis bezoekers moesten niet langs de voordeur, maar langs achteren naar binnen gaan.
kermisbed een noodbed op de vloer voor een logé
’n kernoellie een kwaadaardige vrouw, heester met friszure steenvruchten
zo rwóód as ’n kernoellie iemand met een vuurrood gezicht
kerremelk karnemelk
kestonnies kastanjes
ket of verket vork
kéételpak overall
’n kezjèèr vierkante keukenkachel met bakoven
da’s de kieft dat is de afgunst
kiêke kuiken of onnozel iemand
’n kiepke een kalfje
kiesjes half hoge werkschoenen, ook militair schoeisel
kilstaamp stamppot van keeltjes ( raapstelen )
kiltjes jonge raapstelen
kiêt staon gelijke stand; de rekening is vereffend
oew kiête je knieholte; ook kuiten
kietelkeike kiezelsteentje
klabats geluid van een harde klap
gao d’opzij meej oew grwóóte klabatspwóóte ga opzij met je grote voeten
’n klak pet, muts met stijve klep
klaamper roofvogel ( torenvalk)
klapperout zacht hout, bv wilg
klaraansie maoke opschieten
klapblaos urineblaas van een varken
klaveddetom geluid van iets wat valt
klasse met vloeistof morsen
klazienéére uitgebreid uitleggen
kljééze met vloeistof morsen, plassen
die kljéés ’s naachts nog in bed die plast ’s nachts nog in bed
ne kljéésdoek of kljéészak een doek waardoor de melk werd gezeefd
da’s ne kljéézer ( zèèkerd ) zeikerd, zaniker
w’emme ne klèène opgezet we hebben een baby gekregen
’n klienk vagina van geit of koe, deursluiting
’n klikkaar ’n kar waarvan de bak in een keer omgeklikt kan worden om de inhoud eruit te doen
klikout paal die eruit werd getrokken, als men de bak van de kar wilde laten kiepen (klikkar)
de Sprundelse klienkerd klinkerweg ( de vroegere Ettenseweg )
ne klippel stok of onhandige slungel
ij slao meej alle klippels hij probeert alle mogelijkheden te benutten
klokkebaaje bosbessen
klottere klonteren
klutske scheutje
knapzak een stoffen zak om eten in mee te nemen
ij ee ne flienke knauw g’ad hij heeft er behoorlijk mee geleden
’t kniefelt ?
knoerard keihard
knoraope soort bieten
n’n knùrft een ellendeling, onsympathiek persoon
koeienéére vervelend doen tegen een ander
koeistouwerke kwikstaartje
koffiedrap bezinksel van de getrokken koffie
de kemieze ( commiezen ) grenswachters ( douane )
leg t’r oewe kop mar neffe, dan edde vljees meej aor Als je iets niet lustte als kind, werd dit gezegd
IJ schet wóóger dan z’n kòònt staot een verwaand iemand die boven z’n stand leeft
da zal oew kòòntje wel vaore dat zul je wel erg gaan missen
konkelefoêze stiekem, samenzweerderig staan te smoezen
ne kòòp een buizerd
ij gieng ‘r as ne kòòp vandur hij ging er pijlsnel vandoor
ze dènke da wij koosjes zèn ze denken dat wij gek zijn
ne kòòrepikker een libelle
’t kot hok
da poetje kraaw d’ín oew gezicht dat poesje krabt in je gezicht
zo schjééf as ’n krab heel scheef
da’s krèèteluk dat is heel erg jammer ( schrijnend ) bv. dat de een wel iets krijgt en de ander niet. (cadeautje, korting, wel of niet mee mogen doen) om afgunstig op te worden.
ne vorse (vosse) of vùsse krééuw een flinke kras of schram nog maar net ontstaan
z’n kòònt téége de krib góóie koppig, eigenwijs, dwars doen
’n krip spek een reepje spek
kripvet spekvet
ij ee ne flienke krééw op z’n aand hij heeft een flinke schram op zijn hand
kriffele onbeholpen kruipen
ij kriffelt omwóóg hij staat moeizaam op
krikke resten van verbrande steenkool of hout
kroeleke knuffel of stuk textiel waarmee kinderen gaan slapen
un kroês een blik
kroêsschopperke spel met bal, waarbij het conservenblik van een ander omgeschopt moest worden
un krwóói volk een hele groep mensen
kruidòòrus kruisbessen
kruinaogels seringen
da vrouwke ee d’altij krulspelle in en ’n sjekske in d’r tòòt dat vrouwtje heeft altijd krulspelden in een een shagje in haar mond
ne kullefaoter een cultivator
ne kûit in oew bed maoke bij de matrassen van vroeger ( stro of kapok) een “kuil” maken om lekker te slapen
kuukelekaontjes ?
kuus varken
ne kwaajer een fluim of een flinke brijachtige massa
us opa kwaaierde z’nne prûimtabak in de kòòlekit ons opa tufte zijn pruimtabak in de kolenkit
ne kwaansel een kleine hoeveelheid vloeistof
naor ûis kwakkele naar huis sukkelen
da’s kwats(praot) onzin, quatsch, kletspraat
kwatta chocolade
kwattastrooisel hagelslag
ouw d’oew kwèèk hou je mond
ne kwèèk laote ( ne blèèt laote ) een gil laten
kwèèke hard roepen
ouw d’oewe kwèèrel dicht hou je mond dicht
ne kwiedam iemand die gekke streken uithaalt
kwiele kwijlen
iets kwikke snel schattend uit de hand wegen
L
ge kun t’ m dur ’n laampeglas trekke hij is broodmager
laantefaante de luierik uithangen
laastkomme langskomen
labwóóne tuinbonen
ne lamstraol een lammeling
ne lapzwaans een nietsnut
’n lent of rjééllent touw op twee stokjes om een rechte lijn op het land uit te zetten
lenters teugels
’n lentje; ij kréég meej ’t lentje ’n liniaal; vroeger kreeg je als straf een pets met het liniaal op je hand
’t waar leûtig het was gezellig
luste gij ’n lekkerke? lus je een snoepje?
ouw d’oew lerrie binne hou je tong in je mond
liege téége de kleppe van d’el omwóóg flink liegen, dat je het zelf gelooft
ne lichpaol een lantaarnpaal
ij lig te lillepwóóte stuiptrekkingen krijgen
te lèèk gaon naar een begrafenis gaan
’n lievenjééreperdje lieveheersbeestje
ljéélikkers vange
da’s ’n ljéélikster dat is een nare vrouw
ljéémtillekes knikkers van leem
ne ljééwaark een leeuwerik
de ljéér de ladder
locht licht
de locht de lucht
n’n loep een bullebak
n’n pil loerd een stuk leverworst
ne lòòzie een horloge
ne louw iemand waar niets van uit gaat
stao nie zo te louwe doe niet zo droelig; doe eens wat
lwóófstil bladstil
’t gao mar òòver ’n lûizekulleke het gaat maar over een klein beetje
M
de mast dennenbos
gaon maste een paartje dat het bos ingaat om te gaan vrijen.
ne mastepin stronk van een dennenboom
mas(t)pelle naalden van een den
meduunket me dunkt het
da’s mijelijk dat is lastig, moeilijk, akelig ,gevaarlijk. (mijelijk- mijdelijk- om te vermijden: iets is lastig en dus maar beter te vermijden)
mekaast ( bekaast) bijna
mem borst
die ee grwóóte memme die heeft grote borsten
aon d’aachterste mem ligge of aon de vurste mem ligge benadeeld/bevoordeeld worden, minder/meer aandacht krijgen, laatst of eerst aan de beurt zijn
mendeur dubbele deur van de stal
Jezus van Meraante uitroep ontzetting/verbazing
meraokels goêd gedaon heel goed gedaan
’n mesjiesterse broek broek gemaakt van manchester stof, soort ribbroek.
’t begint te meûtele het begint te werken ( in het lichaam )
slao t’m op z’n mieter sla hem op z’n lijf, z’n donder
ik em ’t in jil m’n mieter m’n hele lijf doet zeer
ik gééf er gin mieter om ik geef er geen snars om
mietere vervelend doen
(sode)mieter op maak dat je wegkomt
ne mieterstjéén een lastig, vervelend persoon
mieter ’t mar in dieje n’oek gooi het maar in die hoek
dat mietert subiet nor benééje dat valt zo meteen naar beneden
mis mest
miskûil mesthoop
mitje (muntje) steken spel met centen op de harde zandgrond
’t is mjéénus het is serieus
mjistentij meestal
ij kréég van de mjister ’n mwooike hij kreeg van de onderwijzer een prentje
’t mjisterschòòl de jongensschool aan de St. Janstraat 127
us moen ons moeder
moesjaanke zeuren, zeveren
mokkere morsen
’n mondmeziek een mondharmonica
’n mo(n)ffeltje zie mondsvolleke
’n monnika een harmonica of accordeon
de mòòns stenen bak voor het afvalwater ( stond op de zul )
’t mòòns(e)gat afvoergat afval- of spoelwater
de mossegòòt afvoergoot voor afvalwater die uitkwam in de tuin of de sloot
monsvolleke slok
de moor waterketel boven het vuur, die zwart werd. Een Moor is een zwarte persoon
’n mud èèrpels ongeveer 35 kg aardappelen
mulder meikever of molenaar
mûrmeréére voortdurend klagen, ontevreden mompelen en morren
’n mûrmeraosie een notoire klager
musterd bundel twijgen
musterdschelft, mustermijt stapel van bundels twijgen
muuzèèker mier
ij kréég ’n móóike van de mjister hij kreeg een prentje of plaatje van de meester op school
N
naoldekòòkers, paopekannekes, paopekullekes rode vruchtjes van de meidoorn
edde nat geléége? iemand die voor zijn doen vroeg is opgestaan
’n néép
’t lig nèève ( neffe ) oe ’t ligt naast je
’n neiïg ventje een leuk, grappig kereltje
ij ééget neûk hij voelt zich verongelijkt
neûk ’t mar in dieje n’oek gooi het maar in die hoek
de koei nirkt
wa nukt da nou? wat geeft dat nou
da’s mar neûsvèèges dat is zo gebeurd, dat stelt niets voor
’n nikkeltje een vierkant muntstuk van 5 cent
nissel of niesel veter
nieselpûine wortels van kweekgras
njeût nee, hoeft niet
iets nwooj doèn iets niet graag doen
ij doeget meej nukke hij doet het zo af en toe maar
ne nùrk een onaangenaam nors iemand
’t is ne nèèp en ne douw ’t is zo gebeurd
nuuwelijk benieuwd
O
oejéérejee uitroep: och Heere Jezus
oêt kreet van verbazing
d’n of de bloementuin of groentetuin
’n ollewaaj een lichtzinnige vrouw
da gao d’ommes nie dat gaat toch niet
n’n emmer omkappe een emmer leeggieten
onbezouwe of onbezouwelijk onbesuisd, onbeheerst
ongeparremeteerd onbehoorlijk
onjeklonje Eau de Cologne
gij spul d’onrèèn jij speelt vals
n’n onstraanterik een brutale vlerk
n’n òònterik een viezerik
òòntig vuil, smoezelig
alles stao d’op z’n òòres alles staat op zijn kop
die kienders zen goed opgebrocht die kinderen zijn goed opgevoed, grootgebracht
oew èège opfrèète zenuwachtig zijn, geërgerd zijn
opkuuse ( d’n òònd téége iemand opkuuse ) ophitsen
opneûkerke klein persoon
n’n opneûker krèège een klap krijgen
opwasse de vaat doen
ordrwóóg heel droog
ij is wir d’n ort op hij is weer eens niet thuis, altijd weg zijn
osklippel dwarshout dat vastzit aan een kar en waar de strengen van het paard aan vastgemaakt worden
ossekopke pimpelmees
ottem paardenterm voor rechtsaf
oudoe afscheidsgroet
em ik n’n outere kop? krijg ik niks? ( heb ik een houten kop )
ouwebette kletsen
ij is van d’n zelfde ouwer hij is even oud
ieder overaand ieder om de beurt
ik em ‘m oovertèèd nog gezien ik heb hem een tijd geleden nog gezien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *