U t/m Z

U
uìtschjééne, uìtschjéére,uìtschinne ophouden, stoppen
uìtschòòve uitrusten
op oew ukke zitte op je hurken zitten
n’n ùster een unster, weegtoestel
ùpke Hubertusbroodje (tegen hondsdolheid) Naamdag van Hubertus is 3 november
’t ùske de aparte wc (het huisje) achter het huis
V
un ljééluk vaareke een lelijk iemand ( niet qua uiterlijk, maar qua mentaliteit )
wulde vaarekus ruwe ruige jongens , pissebedden
da zal oew kòòntje wel vaore het te goed gewend zijn geweest.
vaort emme heimwee hebben
ij eeg’t zo druk as panneke vastenaoved ?
ij gieng op de vèèg hij maakte dat hij weg kwam
ij kréég ’n flienke vèèg hij kreeg een flinke tik
’n vèès jonge koe die nog niet of voor de eerste keer gekalfd heeft
velling van ’n fiets de velg van een fiets
meej jou em ik nog wa te verapzakke met jou heb ik nog een appeltje te schillen
ij waar gèèf veraltereerd er ondersteboven van zijn, ontdaan
iets verbollemonde iets laten verslonzen; ’t slecht bevoogden of beheren van andermans goederen of spullen,iets verprutsen, stuk maken. bal=slecht monde=voogd
verkwaansele verspillen
vermokkere verspillen
da’s ginne vermokkerde met hem heb je terdege rekening te houden
da’s gin vermokkerde dat is een mooie vrouw, meid
verniesseld akelig, klein
’n verniesseld dieng een mager vrouwspersoon
verrennewéére kapot maken
in de verrènnewaosie helpe in de vernieling helpen
z’n bed verrwóóje lakens en dekens door elkaar gooien
ik versléét ‘m veur ’n aander ik dacht dat hij iemand anders was
’n verùllie een jonge meid
de vruure(s) lichte maaltijd rond 4 uur. De boeren namen een kleine maaltijd tussendoor alvorens te gaan melken
verschouwe een vogel nestschuw maken
veulpraots een praatjesmaker
d’r vierevoets vandur gaon er heel snel vandoor gaan
’n vietum-vattumbroek of mesjiesterse broek een broek van Manchesterstof, als de pijpen tijdens het lopen tegen elkaar kwamen, hoorde je een bepaald geluid
ze lóópt te vlagge haar onderjurk komt onder de rok uit
’n vlagzèèsie grote zeis
’n vlimmeke een scherp mesje
vlwooieout gagel
ik ben vort ik ga weg
gij è wóók altij wa vrèms opstaon ?
’n vrùmmes een vrouw(mens)
ne (wóój)vùrk tweetander om te hooien
’n vuggeltje een vogeltje
’t vuìl komt’r af nageboorte bij een dier
wa bende ne vùlluk wat ben je een viezerik
vùlleke, die twee zèn aon ’t vùlleke rommel maken, viesmaken , ook: onkuis bezig zijn
die kwaam vurbijgevèègd die kwam met grote snelheid voorbij
vus te veùl veel te veel
vwóós ?
W
de deur stao waogewets òòpe de deur staat helemaal open
ge krèèter gin waoter aon hij wil zich niet wassen
waarft erf
wauwele kletsen
’t is wèèrd het is toch wat
wèèrdbieje je best doen om iets snel klaar te krijgen
iets wegkappe iets weggieten, bv water
wegkruìperke speûle verstoppertje spelen
’n mes wette een mes scherp maken
ne wetstjéén een wetsteen
wiendbal opschepper
wiendflep, wiendwaaier opschepper
wienterknoeste perensoort St. Remy
ze slòòge ‘m meej ’n wieske ( gèrdje ) ze sloegen hem met een houtzweepje
de wirgaoi de andere van het stel, bv sok
n’n wóóge zijje een hoge hoed met zijde bekleed
wóógschééle oogleden
’n wùrveltje draaihoutje om deur of poort te sluiten
Z
gin zaand mir afgaon naar hartelust gegeten hebben
schaarp zaand maaszand, metselzand
op n’n lollie zabbere sabbelen , zuigen
zaksel defintieve winst bij knikkeren
ne nwóóp zèèk op ne riek een hoop kale kak (stadse aanstellerij)
un zéén vu oew assus krèège een klap op je hoofd krijgen
ne zèèper een vergiet
ne zjééverèèr iemand die onzin vertelt, wauwelaar
zéékel sikkel
zeng kortstondige zachte bui
’n zibbedeejke een onnozel , zielig vrouwspersoon
zjoêre nor iemand zwaaien naar iemand
zjuulkert of sjuuleker veldzuring of klaverzuring
(zoe)bedjééme (zo)meteen
de zùrg een gemakkelijke (lig)stoel
zug vrouwelijk varken, zeug
de zul de gang tussen woonhuis en stal ( inpandig )
zùllie zij ( meervoud )
zuuje een kind wiegen dat wat hangerig is
da’s wóók ne zijigge man met vrouwelijke maniertjes