Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Dorpswerk Sprundel met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Dorpswerk Sprundel verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Stichting Dorpswerk Sprundel worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Stichting Dorpswerk Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting Dorpswerk Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van en op de website van Stichting Dorpswerk Sprundel opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Stichting Dorpswerk Sprundel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Dorpswerk Sprundel niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Dorpswerk Sprundel worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Dorpswerk Sprundel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Dorpswerk Sprundel wordt onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Dorpswerk Sprundel.