Organisatie

De stichting Dorpswerk  Sprundel:
– zet zich in voor de leefbaarheid en samenhang, stimuleert, ondersteunt en activeert het plaatselijk sociaal cultureel werk en de vrijwilligers daarin
– stimuleert samenwerking en afstemming van sociaal cultureel werk
– probeert leemten in sociaal cultureel werk ter plaatse op te vullen, oa. door uitvoeren van activiteiten
– beheert De Trapkes en heeft personeel in dienst ten behoeve van het sociaal cultureel werk.

Organogram SKW

Het organogram van de stichting Dorpswerk Sprundel toont het netwerk waardoor de door de gemeente toebedeelde basisfunctie sociaal-cultureel werk in Sprundel gestalte krijgt. Het bestuur draagt de eindverantwoording van het functioneren van de stichting, zet beleidslijnen uit, heeft de zorg voor beheer en personeel en probeert bij te dragen in de opvulling van leemten in het plaatselijk sociaal cultureel werk. Ten aanzien van de uitvoeringsorganen werkt het bestuur dus vooral voorwaardenscheppend.

Voorzitter:
Adrie van Ginneken,
Odiliastraat 1, 4714 AG Sprundel
tel. 350241
benoemd door het bestuur

Secretaris:
Toon van de Sanden
Laagakker 37
4714 HH Sprundel
tel. 384055
benoemd door het bestuur

Penningmeester:
Ad van de Sanden
De Heikant 1
4714 RX Sprundel
tel. 0165-350115
benoemd door het bestuur

Beheerszaken:
Kees Gommers
Bakkerserf 13
4714 GR Sprundel
tel. 383969
benoemd door het bestuur

Personeelszaken:
Kees van den Broek
Groenstraat 13
4714 SK Sprundel
tel. 382938
benoemd door het personeel

Culturele zaken:
vacature
benoemd door het bestuur

Verenigingsraad
Nicojan Lazeroms
Noordveld 24
4714 HV Sprundel
tel. 325475
benoemd door de verenigingsraad.

Jeugd- en jongerenwerk:
Vacature

Wijkverenigingen/wijkbeheer:
Vacature
benoemd door het wijkenoverleg

Vormings- en ontwikkelingswerk:
Christel Meijer
Hoogakker 4G
4714 GJ Sprundel
benoemd door de Cursuswerkgroep

Ouderenwerk:
Jan Wijnen
Koekoekstraat 38
4714 AK
Sprundel
tel. 387439
benoemd door het Netwerk voor Ouderen/Zorgnetwerk

De uitvoeringsorganen hebben een eigen verantwoordelijkheid, conform statuten en huishoudelijk reglement van de stichting. Aan elke groep die van het bestuur het predikaat uitvoeringsorgaan kreeg wordt gevraagd een bestuurslid te benoemen. Evenals het bestuur kan een uitvoeringsorgaan werkgroepen, tijdelijk of structureel, in het leven roepen. Voor het functioneren en de activiteiten van die werkgroep is het orgaan dat de werkgroep in het leven riep verantwoordelijk.

De Cursuswerkgroep
onderzoekt behoeften aan vorming en educatie ter plaatse en, voor zover anderen dat niet doen, probeert zij daarin te voorzien.

De Verenigingsraad
bestaat naast haar coördinatiecommissie uit vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen die actief zijn op plaatselijk sociaal cultureel terrein. De verenigingsraad bevordert uitwisseling, afstemming en samenwerking door en ten behoeve van het sociaal cultureel werk. De verenigingsraad signaleert leemten en problemen in dit werk en zoekt in deze naar oplossingen.

Het Wijkenoverleg
bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke wijkverenigingen, een coördinerende commissie en vertegenwoordigers van het buurtserviceteam en de gebiedsgebonden werkende politie. Uitwisseling, afstemming en samenwerking zijn hoofddoelen, zowel op het gebied van recreatie als belangenbehartiging. Zo wordt geprobeerd betrokkenheid bij- en cohesie in de leefomgeving te bevorderen en de leefbaarheid te optimaliseren.

De Jeugdraad
heeft een signalerende, ondersteunende en uitvoerende functie in het plaatselijk jeugd- en jongerenwerk. Zij bestaat uit een commissie en uit vertegenwoordigers van plaatselijke jeugd- en jongerenwerk clubs en instellingen.

Het Netwerk voor Ouderen
bestaat uit organisaties en vrijwilligers die zich voor de ouderen in Sprundel inzetten en wil door informatie, afstemming en ondersteuning bijdragen dat zo goed mogelijk in de behoeften van de ouderen ter plaatse wordt voorzien. De alleenstaandensoos Samen Sterk draait wel binnen de stichting.

Het personeel bestaat uit:
Beheer De Trapkes en administratie: Dineke Verpaalen (27 uren per week) en Conny Heeren, administratie Anja Konings (24 uur). Jeugd- en jongerenwerk: Laura Boot (18 uur per week). Onderhoud: Kees Koevoets (36 uren per week). Diverse, sterk wisselende krachten in kader re-integratie, sociale activering, taakstraf, enz.