Jaarvergadering Dorpswerk

De jaarvergadering van Dorpswerk Sprundel trok 25 mei maar 27 bezoekers, de helft van voorgaande jaren. Er waren veel afmeldingen. De bezoekers kregen informatie over de functie, taken, werkwijze en activiteiten van de stichting en haar uitvoeringsorganen. De stichting telde in 2017 103 vrijwilligers, 4 minder dan het jaar daarvoor.
Uitvoeringorganen
Dorpswerk Sprundel kent vijf uitvoeringsorganen: Zorgnetwerk, Cursuswerkgroep, Verenigingsraad, Jeugdraad en Wijkenoverleg. Functie en taken van deze uitvoeringorganen: deelnemers steunen elkaar, wisselen signalen en informatie uit, komen op voor de belangen van hun doelgroep, werken waar zinvol samen en stemmen activiteiten op elkaar af en bevorderen en organiseren activiteiten waaraan behoefte is en die niet door anderen opgepakt worden.
Zorgnetwerk
Actuele aandachtspunten in de zorg zijn: woonzorgvoorziening, enquête, vorming zorggroepjes per wijk, eenzaamheid, wijkzuster en openbaar vervoer.
Cursuswerkgroep
Het cursuswerk kende in seizoen 2017 23 cursussen: Gym, Pilates, Bloemschikken (4), Leesgroep, Spaans, Italiaans,Yoga (2) en Koken (12).
Verenigingsraad
Beleef Sprundel kijkt terug op een geslaagd Erfgoed-ommeke, maakte arrangementen, fiets- en wandelroutesen laat rondleidingen plaatshebben. Ook Nieuwjaarsbijeenkomst, St. Jansfeesten, Zeskamp, Nazomerfeest, Kerstparade en schetbaontje waren een succes. Het nazomerfeest wordt dit jaar gebouwd rond de inwijding van de Geheimen van de Rozenkrans, op 30 september.
Jeugdraad
De Jeugdraad werkte mee aan Schetsbaontje en Zeskamp. Organiseerde zelf Kluppebal, Roefeldag Buitenspeeldag en Sprundel got Talent. Het jeugd- en jongerenwerk omvat verder Naschoolse activiteiten (gym, sport tekenen/schilderen), Clubwerk. Open Mic Night, Jeugddisco’s en Jeugdhonk. Het jeugd- en jongerenwerk heeft een tekort aan vrijwilligers (onder meer mist de Jeugdraad een voorzitter) en een Jongerenraad wordt gewenst..
Wijkenoverleg
De Sprundelse Buurtpreventie kent 33 buurtpreventisten en 430 aansluitingen op de Buurtpreventie-app. Hotitems in het Wijkenoverleg zijn: speelveldjes, trapveld Noordsingel, hondenpoep, hondenuitlaatplaats, Neerhof, reconstructie St. Janstraat en inrichting openbare ruimte rond school en dorpshuis.
Personeel/Financiën
Bezuinigingen, geen indexering subsidie, groter gebouw en meer activiteiten, dus meer beheerspersoneel noodzakelijk. Consumptieprijzen worden daarom met ca. € 0,10 verhoogd en als de gemeente niet met een oplossing komt moet er nog meer gesneden worden in de uren van de dorpswerker.
Bestuur
Adrie van Ginneken en Kees Gommers zijn door het bestuur in het bestuur herbenoemd. Nicojan Lazeroms stelt zich kandidaat voor herbenoeming door de Verenigingsraad. Jeugdraad en Wijkenoverleg worden gevraagd om een bestuurslid te benoemen.
Dorpshuis
Een discussie over de functie en de exploitatie van het dorpshuis leverde een aantal nieuwe gezichtspunten op waarmee het bestuur aan de gang kan.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsberichten. Bookmark de permalink.