Jeugdwerk

Doel Jeugdraad Dorpswerk Sprundel
Overleg, uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen en ondersteuning van clubs en mensen die zich ter plaatse op sociaal cultureel terrein voor de jeugd inzetten. Signaleren en onderzoeken waaraan de plaatselijke jeugd op sociaal cultureel terrein behoefte heeft. En, als anderen clubs of instellingen daarin niet (kunnen) voorzien, proberen daar zelf in te voorzien. Het gaat om ervaringen en ideeën uitwisselen, samen activiteiten organiseren, deskundigheidsbevordering, advisering, informeren en belangenbehartiging.
De Jeugdraad vergadert 4 maal per jaar. De Jeugdraadcommissie bereidt deze vergaderingen voor, voert de genomen besluiten uit , c.q. ziet er op toe dat die worden uitgevoerd.

De Jeugdraad bestaat uit:

Dansclub Carmencita.

Informatie www.carmencita.nl

 

Scouting Sprundel.

Informatie www.scoutingsprundel.nl
Ineke van Oorschot
info@scoutingsprundel.nl

SV Sprundel.

Informatie www.svsprundel.nl
Peter de Koning

Muziekvereniging DHV-VHV
Astrid de Jong

Carnavalsstichting De Nachtuilen.

Informatie www.denachtuilen.nl
Rachelle Goetstouwers

Basisschool Vinkenbos.

Informatie www.bsvinkenbos.nl

Colinda den Breejen (ouderraad)/Ronald Deckers(leerkracht)

Open Mic  Night Muziekworkshops.

Informatie www.openmic-night.nl
Werner van Nijnatten

Na Schoolse Activiteiten Brede School Sprundel/Ouderraad
vacature

Oranje/St. Nicolaascomité:
Ineke van Oorschot
vanuit open jeugdwerk/clubwerk,
Christel Meijer

Jeugd – en Jongerenwerk
Open jongerenwerk/jongerenplatform:

De jeugdraadcommissie bestaat uit:

Voorzitter:
vacature

Secretaris:

Christel Meijer

Vanuit onderwijs/ouderraad:
Colinda den Breejen

Vanuit ouders:
Corien Rokx,
tel. 0165-387929,
corien@rokxbouwadvies.com

Alexandra van Dijck
tel. 0165-387895

Afgevaardigde in de verenigingsraad:
vacature
vanuit open jeugdwerk/clubwerk,
Christel Meijer

 

Activiteiten jeugdraadcommissie
De jeugdraadcommissie organiseert jaarlijks, met medewerking van leden van de jeugdraad, onder meer: een roefeldag, Sprundel got Talent, een buitenspeeldag en carnavalsfestiviteiten.

Clubwerk
De ,,We doen van alles club’’. Die is voor meisjes en jongens van groep drie tot en met groep acht. De bijeenkomsten zijn elke maandagavond van half zeven tot acht uur, onder leiding van Carina van Ginneken en Frank Roks. Deze club begint weer op 7 september. Tijdens de schoolvakanties ligt de club stil. Contributie: € 7,50 per maand. De eerste keer mag men vrijblijvend gratis kennismaken.

Kinderkooklessen
Bij voldoende belangstelling zijn er op woensdagmiddag en/of op zaterdagmorgen kinderkooklessen. Meer informatie over de kinderkooklessen via info@dorpswerksprundel.nl.

Jeugddisco
Eens per kwartaal is er op zaterdagavond van 19.00 tot 21.00 uur een jeugddisco in het jeugdhonk in De Trapkes. Alle meisjes en jongens van groep 3 t/m groep 8 zijn daarbij welkom.

Tieners
Het jeugdhonk in De Trapkes staat elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur open voor tieners. Op de even weken zijn dan de meisjes en jongens van het tweede jaar voortgezet onderwijs en op de oneven weken de brugklassers welkom. Er worden voor deze activiteit barvrijwilligers, van minimaal 18 jaar, gezocht. Voor meer informatie: christel.meijer@gmail.com

Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten zijn van 15.30 tot 17.00 uur. Bij binnenkomst krijgen de kinderen een sapje en gezond hapje. Voor de groepen 6,7 en 8 is er op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur tekenen en schilderen. Voor groepen 3 t/m 5 op maandagmiddag gym.
Informatie: Arian Schrauwen, tel 0165-382889

Scouting
Vier speltakken van de scouting hebben vanaf september elke vrijdag, behalve in de zomervakanties hun bijeenkomsten van zeven uur tot half negen op en bij hun nieuwe accomodatie aan de Molenberg.
Kijk ook op de website www.scoutingsprundel.nl

Carmencita: dans, streetdance en jazzballet
Informatie en aanmeldingen: info@.carmencita.nl. Ook informatie op website www.carmencita.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD

Jeugd-E.H.B.O.:
vanaf groep acht;
Riet van de Bemd,
tel. 385269

Zanggroep Sprundel Vocaal:
vanaf veertien jaar,
Annelies van Leeuwen,
tel. 769162

DHV-VHV:
vanaf 4 jaar majorette,
info José Koremans,
tel. 387191

Modelautoclub De Baanbrekers:
tel. 559410

Accordeonvereniging Sempre Cresendo:
Jos v/d Lindeloof,
tel. 383384

Typelessen in De Trapkes (Koetsdijk):
Anne Reijenga,
tel. 511488

Peuterspeelzaal:
Kober locatie Vinkenbos
tel. 350968

Ponyclub:
vanaf zes jaar;
Toon de Jong,
tel. 385101

Kruisbooggilde St. Jan Baptist:
vanaf 12 jaar,
Frie Konings,
tel. 385124

Biljartclub De Drie Zwaantjes:
Janny Vergouwen,
tel. 382271

Hockeyclub Mistral:
René Mensen,

Handbalclub Orion:
Hannie Hagedoorn,
tel. 343183

Voetbalclub SV Sprundel

www.svsprundel.nl

Zwemvereniging De Flippers:
Berby van Dijk,
tel. 0165 855057

Atletiekvereniging AVR’90:
Marian de Rond,
tel. 383241

Karate bij Archida:
vanaf zes jaar gymzaal Hertogstraat;
Robin Huyer,
tel. 0643014129

Tafeltennisclub The Back Hands:
Arjan Schijven,
tel. 386372

Schaakvereniging Eeuwig Schaak,
ook lessen:
Kees van Hogeloon,
tel. 546665

Badmintonvereniging De Meppers:
Claudia Dockx,
tel. 386175

Ski- en langlaufclub Rucphen:
tel. 343134

Muzieklessen (ook voor volwassenen) dichtbij, betaalbaar en ervaren kwaliteit:

Muziekvereniging DHV-VHV, alle blaas- en slagwerkinsrumenten. Tel.nr.: 0165-385349.

Drumschool Marcel van Beers, tel. 388462: alle slagwerk

Gitaarlessen: Geert Konings, tel. 384744

Gerard Konings Toonkunst Academie, tel: 389888

Margot Roeken, tel. 389325: zanglessen; CB-Muziekschool, tel. 386773: piano- en keyboardlessen

Vragen, ideeën en opmerkingen betreffende het jeugd- en jongerenwerk, of wilt u als vrijwilliger helpen neem dan contact op met de jeugdraad van Dorpswerk Sprundel of Arian Schrauwen in De Trapkes, tel. 382889.
Nieuws op de website van Dorpswerk Sprundel: www.dorpswerksprundel.nl