Jeugdwerk

Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen betreffende het jeugd- en jongerenwerk, of wilt u als vrijwilliger helpen? Neem dan contact op met Laura van Dijk, jeugd- en jongerenwerker van Dorpswerk Sprundel, via info@dorpswerksprundel.nl. Ook kunt u contact opnemen met de jeugdraadcommissie via jeugdraad@dorpswerksprundel.nl.

 

De jeugdraadcommissie

 • Corien Rokx (voorzitter)
 • Jac van Trijp (vice-voorzitter en afgevaardigde in het bestuur)
 • Alexandra van Dijck (penningmeester)
 • Christel Simons-Meijer (secretaris en pr)
 • Susanne van de Lindeloof
 • Rolph Groenendaal
 • Kristel van Dijk
 • Bram van der Linden
 • Kimberly Heeren

 

Deelnemers aan de jeugdraadvergaderingen

 • Bestuurslid van Dorpswerk Sprundel (info@dorpswerksprundel.nl)
 • De jeugd- en jongerenwerker van Dorpswerk Sprundel (info@dorpswerksprundel.nl)
 • De jeugdraadcommissie (jeugdraad@dorpswerksprundel.nl)
 • Scoutinggroep st. Jan (www.scoutingsprundel.nl)
 • Dansclub Carmencita (www.carmencita.nl)
 • Voetbalclub SV Sprundel (www.svsprundel.nl)
 • Muziekvereniging DHV-VHV (fanfaredhvvhv@gmail.com)
 • Carnavalsstichting De Nachtuilen (www.denachtuilen.nl)
 • Open Mic Night (www.openmic-night.nl)

 

Jeugdraad Stichting Dorpswerk Sprundel

De Jeugdraad is, samen met het Zorgnetwerk, Wijkenoverleg, de Verenigingsraad en de Cursuswerkgroep, een uitvoeringsorgaan van Stichting Dorpswerk Sprundel.

De jeugdraad komt op voor de belangen van de Sprundelse jeugd, in Sprundel wonen ongeveer 600 kinderen t/m 12 jaar en +- 250 jongeren van 12 t/m 17 jaar.

De jeugdraad vergadert 3 keer per jaar, de Jeugdraadcommissie bereidt deze vergaderingen voor en voert de genomen besluiten uit en/of ziet er op toe dat die worden uitgevoerd. De Jeugdraadcommissie vormt het bestuur, zij vergaderen ook nog zo’n 5 keer per jaar. Daarbij wordt ook de subsidie verdeelt, die het Dorpswerk voor haar jeugd- en jongerenwerk ontvangt. De voorzitter van de Jeugdraadcommissie legt verantwoording af in de algemene bestuursvergaderingen.

Doel van de Jeugdraad:

 • Opkomen voor de belangen van de Sprundelse jeugd.
 • Overleg, uitwisseling van ideeën, afstemming en samenwerking tussen clubs en mensen die zich ter plaatse op sociaal cultureel terrein voor de jeugd inzetten.

Taken van de Jeugdraad:

 • Signaleren en onderzoeken waaraan de plaatselijke jeugd op sociaal cultureel terrein behoefte heeft. En, als andere clubs of instellingen daarin niet (kunnen) voorzien, proberen daar zelf in te voorzien.
 • Samen activiteiten organiseren. Zich inzetten voor optimale ontspannings-, ontmoetings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende leeftijdscategorieën.
 • Belangenbehartiging, opkomen voor de belangen van de jeugd.
 • Uitwisselen van informatie en ervaringen.

 

(Wekelijkse) Activiteiten Dorpswerk Sprundel in De Trapkes

Momenteel zijn er de volgende jeugdactiviteiten in De Trapkes die vanuit Dorpswerk Sprundel worden georganiseerd:

 • Wekelijks op maandagavond van 18:30-20:00 uur: We doen van alles club, voor kinderen van groep 3 t/m 8. Kosten zijn € 7,50 per maand.
 • Op de laatste dinsdag van de maand van  14:45-16:00 uur: Sport en Spel met Coen Buijk. Kosten zijn € 3,00 per keer.
 • Op donderdagmiddag van 14:45-16:00 uur: Creatieve middag. We hebben een groep voor kinderen van groep 3/4 in het Atelier en een groep voor kinderen van groep 5/6 in lokaal Zijbeuk Noord. Kosten worden gefactureerd per periode en zijn € 3,00 per keer.
 • Op vrijdagavond van 19:00-21:30 uur: Jeugdhonk. Voor de jeugd van de middelbare school.

 

(Jaarlijkse) Activiteiten van de Jeugdraad

 • Jeugddisco’s
 • Sprundel Got Talent
 • Roefeldag
 • Buitenspeeldag
 • Strandspelen
 • Kerstparade