K.B.O.

 

De afdeling Sprundel van Katholieke Bond van Ouderen telt ruim vierhonderd leden. Het is een gezellige club mensen met actieve vrijwilligers. Vanaf 50 jaar kan men lid worden. Denk nou niet gelijk “50 jaar is toch veel te jong”, maar juist het verschil in leeftijd versterkt elkaar.
Bij de KBO komt steeds meer de nadruk te liggen op belangenbehartiging. Dat is in deze financieel economisch slechte tijd erg belangrijk. De ouderen worden de dupe van verscheidene bezuinigingen, o.a. op pensioen, zorg en welzijn. Via de gemeentelijke, regionale en Brabantse organisatie van de KBO worden de belangen van alle ouderen behartigd. Contactpersoon voor KBO Sprundel (bv voor informatie of hulp bij keukentafelgesprek): Cees van Oorschot, tel. 0165 383 301, email: cees.van.oorschot@kpnmail.nl.

Uiteraard blijven de activiteiten voor ontmoeting en ontspanning belangrijk. Voor informatie hierover en de agenda zou u eens een kijkje kunnen nemen op onze website: www.kbo-sprundel.nl
We hebben aandacht voor elkaar: een lid van het bestuur gaat met een attentie op bezoek bij ieder lid dat zijn/haar 90ste verjaardag viert, zo ook bij leden die thuiskomen uit het ziekenhuis, of langdurig ziek zijn. Dit moet echter wel bij de KBO gemeld worden.
De KBO verstuurt condoleances bij overlijden en indien mogelijk gaat er een afvaardiging naar begrafenis of crematie.

Alle leden krijgen iedere maand het tijdschrift ONS van KBO Brabant samen met onze eigen KBO-Nieuwsbrief: hierin staan alle activiteiten van de betreffende maand. Ook de puzzelrubriek en “Wij feliciteren” worden zeer gewaardeerd.

Voor meer informatie of lidmaatschap kunt u contact opnemen met ons secretariaat: secretaris Ria Konings tel. 0165 383 393 email: secretariaat@kbo-sprundel.nl