Vergaderdata Dorpswerk Sprundel

In principe zijn alle bijeenkomsten van Dorpswerk Sprundel openbaar. Mits anders vermeld zijn die vergaderingen in De Trapkes.
Onderstaande data zijn in principe vastgelegd maar kunnen door omstandigheden gewijzigd worden. Dus let op!

Cursuswerkgroep in 2018: woensdag 8 augustus
Jeugdraadcommissie in 2018:
Algemene Jeugdraad in 2018: 4 oktober om 20.00 uur
Verenigingsraadcommissie in 2018:
Verenigingsraad in 2018: 10 oktober om 19.30 uur
Beleef Sprundel in 2018:
Commissie wijkenoverleg in 2018: op dinsdagen om 19.30 uur: 25 september.
Wijkenoverleg in 2018 op dinsdagen om 19.30 uur: 9 oktober.
Commissie Zorgnetwerk in 2018: op donderdagen om 9.00 uur: 4 oktober.
Zorgnetwerk in 2018 op donderdagen om 9.00 uur: 25 oktober
Werkgroep Gebundelde Zorg in principe op laatste donderdagen van de maand om 20.00 uur: 27 september
Barmedewerkers in 2018:
Beheerdersoverleg in 2018: Elke dinsdagmorgen om 9.00 uur, behalve in zomervakantie.
Dagelijks bestuur in 2018: Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur, behalve in zomervakantie.
Algemeen bestuur in 2018: Op donderdagen om 19.15 uur: 13 september en 22 november.
Personeelsvergadering: Elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur, behalve in juli en augustus.
Vrijwilligersavond 2018: 16 november
Jaarvergadering Dorpswerk Sprundel 2018: vrijdag 25 mei.