Vergaderdata Dorpswerk Sprundel

In principe zijn alle bijeenkomsten van Dorpswerk Sprundel openbaar. Mits anders vermeld zijn die vergaderingen in De Trapkes.
Onderstaande data zijn in principe vastgelegd maar kunnen door omstandigheden gewijzigd worden. Dus let op!

Cursuswerkgroep in 2020:11 februari
Jeugdraadcommissie in 2020: 2 mei
Algemene Jeugdraad in 2020:23 januari en
Verenigingsraadcommissie in 2020:3 maart en 22 september
Verenigingsraad in 2020: 24 maart en 7 oktober om 19.30 uur
Beleef Sprundel in 2020:
Commissie wijkenoverleg in 2020: 21 januari, 21 april en 6 oktober om 19.30 uur
Wijkenoverleg in 2020: 11 februari, 12 mei en 27 oktober om 19.30 uur
Commissie Zorgnetwerk in 2020: op donderdag om 9.00 uur: 13 februari, 16 april en 8 oktober
Zorgnetwerk in 2020 op donderdagen om 9.00 uur: 27 februari, 30 april en 22 oktober
Rouwbezoekgroep in 2020 op donderdagen om 10.00 uur: 9 januari, 2 april, 9 juli en 10 oktober
Barmedewerkers in 2020:
Beheerdersoverleg in 2020: Elke dinsdagmorgen om 9.00 uur, behalve in zomervakantie.
Dagelijks bestuur in 2020: Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur, behalve in zomervakantie.
Algemeen bestuur in 2020: De dinsdagen, 4 februari, 14 april, 26 mei, 29 september en 24 november
Personeelsvergadering: Elke eerste vrijdagvan de maand om 10.30 uur, behalve in juli en augustus.
Vrijwilligersavond 2020: vrijdag 20 november
Jaarvergadering Dorpswerk Sprundel 2020: