Vergaderdata Dorpswerk Sprundel

In principe zijn alle bijeenkomsten van Dorpswerk Sprundel openbaar. Mits anders vermeld zijn die vergaderingen in De Trapkes.
Onderstaande data zijn in principe vastgelegd maar kunnen door omstandigheden gewijzigd worden. Dus let op!

Cursuswerkgroep in 2019: 4 februari om 20.00 uur
Jeugdraadcommissie in 2019:
Algemene Jeugdraad in 2019: 9 mei om 20.00 uur
Verenigingsraadcommissie in 2019:3 maart en 22 september
Verenigingsraad in 2020: 24 maart en 7 oktober om 19.30 uur
Beleef Sprundel in 2019:
Commissie wijkenoverleg in 2019: 22 januari, 16 april en 1 oktober om 19.30 uur
Wijkenoverleg in 2019: 12 februari, 14 mei en 22 oktober om 19.30 uur
Commissie Zorgnetwerk in 2019: op donderdag om 9.00 uur: 14 februari, 18 april en 10 oktober
Zorgnetwerk in 2019 op donderdagen om 9.00 uur: 28 februari, 2 mei en 24 oktober
Werkgroep Gebundelde Zorg in 2019: 24 januari
Rouwbezoekgroep in 2019 op donderdagen om 10.30 uur: 10 januari, 11 april, 27 juni en 10 oktober
Barmedewerkers in 2019: 24 april
Beheerdersoverleg in 2019: Elke dinsdagmorgen om 9.00 uur, behalve in zomervakantie.
Dagelijks bestuur in 2019: Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur, behalve in zomervakantie.
Algemeen bestuur in 2019: 24 januari, 4 april, 16 mei, 17 oktober en 21 november
Personeelsvergadering: Elke eerste vrijdag van de maand om 10.30 uur, behalve in juli en augustus.
Vrijwilligersavond 2019: vrijdag 15 november
Jaarvergadering Dorpswerk Sprundel 2019: woensdag 22 mei.