Sprundel zorgt voor elkaar

Meldpunt

Alle activiteiten en veel sociale contacten zijn door het coronavirus tot stilstand gekomen. Hierdoor kunnen inwoners met vragen of problemen zitten waarmee zij nu nergens terecht kunnen. Daarom is per dorp van de gemeente Rucphen een informatiepunt ingericht waar inwoners terechtkunnen met problemen en vragen als gevolg van of over de coronacrisis, zoals het wegvallen van (dagelijkse) ondersteuning, maaltijdverzorging, het afhalen van medicijnen, een noodzakelijk bezoek aan de huisarts, boodschappen doen, hond uitlaten en financiën. Ook initiatieven en activiteiten die dorpsgenoten helpen, kunnen worden gemeld, zodat afstemming kan plaatshebben, eventueel hulp geboden en toetsing aan de richtlijnen van de GGD en het RIVM kan plaatshebben. In Sprundel is dat Dorpswerk Sprundel, contactpersoon is Toon van de Sanden. Hij is op werkdagen van bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 06 – 13 75 25 68 en men kan mailen naar toonsant@home.nl

Wil je helpen?

Er worden diverse activiteiten ontplooid om te voorkomen dat mensen vereenzamen en dat kinderen zich vervelen. Ook wordt er van alles geprobeerd om mensen die door het coronavirus in de problemen komen te helpen.
Wil je mensen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen te doen, de hond uit te laten, op kinderen te passen of door telefonisch of via internet regelmatig contact te hebben, neem dan contact op met Toon van de Sanden, e-mail toonsant@home.nl, telefoon 0613752568. Ook als je een idee hebt voor iets dat helpt om deze bijzondere tijd door te komen, voor ouderen of de jeugd, neem dan met Toon contact op. Hij probeert activiteiten op elkaar af te stemmen en kan ze eventueel laten toetsen bij GGD of RIVM.
Alle activiteiten zullen zoveel mogelijk op deze pagina vermeld worden.

 

Hulp nodig

 • Zijn er mensen die mede door het coronavirus hulp nodig hebben, wil je mensen helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen, de hond uit te laten, of via de telefoon of internet regelmatig contact te hebben, neem dan contact op met Toon van de Sanden.
 • Het kantoor van het Mantelzorgsteunpunt is gesloten. Voor informatie over mantelzorg en mantelzorgers die vragen hebben kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen 06-22933867 (Helmi) of 06-12306327 (Marie) of mail naar: info@mantelzorgruchphen.nl.
 • De maatschappelijk werkers van WijZijn Rucphen werken nu thuis. Zij zijn te bereiken via e-mail teamrucphen@wijzijntraversegroep.nl en telefonisch via 0164-237056.
 • Wijkzuster Jolanda Nuij is op maandag, dinsdag en woensdag te bereiken via telefoon: 088-5603277 en e-mail jnuij@twb.nl.
 • Met vragen die betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),   denk hierbij aan vragen over huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, vervoer en wonen, kunnen inwoners terecht bij het Zorgloket Gemeente Rucphen dat op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar is via nummer (0165) 34 99 90.

 

Activiteiten verenigingen en instellingen

De normale activiteiten van de verenigingen en instellingen liggen allemaal stil. Er wordt binnen verscheidene clubs en instellingen nagedacht over acties en activiteiten om hun deelnemers, leden en het hele dorp toch wat te bieden. En er zijn al wat acties ondernomen, ook op eigen initiatief van Sprundelaren.

 • In de tijd van de coronacrisis zijn er geen kerkdiensten. Voor mensen die een kerkdienst op de televisie willen volgen liggen er wekelijks wel misboekjes in de Mariakapel. Vanaf maandag 30 maart is de Mariakapel wekelijks elke maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur open om iedereen gelegenheid te geven een kaarsje op te steken en of even te bidden. (Ingang van het secretariaat.)
 • Stichting Molen De Hoop heeft de tekst “Sprundel zorgt voor elkaar” in de wieken gehangen.
 • Dorpswerk Sprundel plaatste die aanmoedigende slogan op de lichtkrant.
 • Molenstichting en Beleef Sprundel hebben positieve posters laten maken en verspreid.
 • De Knutselclub en Tekenen en Schilderen (naschoolse activiteiten van Dorpswerk Sprundel) en de club ‘We doen van alles’ hebben knutselwerkjes en tips voor activiteiten naar hun deelnemende kinderen gebracht.
 • Basisschool Vinkenbos communiceert via het Ouderportaal en de mail met kinderen/ouders. Sommige leerkrachten gaan ook bellen met leerlingen. Kinderen werken thuis aan huiswerkopdrachten via mail.
 • de scoutingleiding houdt contact met haar scouts. Ze laat hen opdrachten doen en daar foto’s of filmpjes van doorsturen.
 • De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Welzijnsgroep die in juni gepland stond is verschoven naar woensdag 23 september. De Welzijnsgroep gaat een opbeurend kaartje met kleine traktatie verspreiden onder haar donateurs.
 • Vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloem houden contact met hun gasten d.m.v. een telefoontje, een kaartje en een bloemetje,.
 • Bij De Vrouwen Van Vandaag worden plannen gemaakt voor activiteiten die in de ‘coronatijd’ uitgevoerd kunnen worden en waardoor de band tussen de leden in stand blijft.
 • In verscheidene landen, nu ook Nederland, gaan kinderen met hun ouders op Berenjacht. Bewoners worden gevraagd een beer of beren, al of niet deels verstopt, voor hun raam te zetten. En kinderen proberen dan om zoveel mogelijk beren te spotten. Deelnemerskaarten zijn op internet te vinden. We zien de beren al in verscheidene wijken voor de ramen. De Branden deed eerder al een ongeveer gelijksoortig spel met foto’s voor het raam.  Klik hier voor meer informatie
 • De KBO besteedt in haar Nieuwsbrief van april veel aandacht aan de situatie die door het coronavirus is ontstaan. Via KBO Brabant kunnen de leden deelnemen aan belcirkels, waarin ouderen in een groep van tien regelmatig contact met elkaar kunnen hebben. Ze kunnen zich inschrijven via www.kbo-brabant.nl/belcirkels of op kantoortijden via telefoon 073-6444066. De vrijwillige ouderen adviseurs (VOA), cliëntondersteuners en belastingondersteuners van de plaatselijke KBO werken gewoon door.
 • De ondernemers gaan de Sprundelse vlag uithangen, als teken van saamhorigheid en om het straatbeeld wat op te vrolijken nu het langzamerhand wat beter lijkt te gaan.
 • Maatschappelijk werk Wijzijntraverse heeft een speciale website voor corona opgezet www.corona-infopunt.nl, waar men ook buiten kantooruren en in de weekenden terecht kan voor informatie, een praatje of een ondersteuningsvraag.
 • Buurtvereniging Berk-d’Ettesei heeft onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ iedereen die hulp kan gebruiken en iedereen die een hulp kan gebruiken en iedereen die hulp wil bieden, zich te melden via 06-23828745 of berkdettesei@hotmail.com.
 • Zoals koning Willem-Alexander zei: ,,Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’’ Wijkvereniging ’t Aarmend vraagt hulp en ideeën om het virus te bestrijden. Bel: 0610559178 of 0653308737.

 

Boodschappen thuis bezorgd / Eten afhalen / Service

 • Keurslagerij Monden bezorgt op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag boodschappen die u daarvoor bestelde (tel. 382330) bij u thuis.
 • Van Meer Schoenen komt op afspraak met schoenen bij u aan huis. Voor een afspraak belt u 0165-382300.
 • Bij Brasserie de Pastorie kunnen van woensdag t/m zondag tussen 17.00 en 19.00 uur menu’s afgehaald worden die via info@brasseriedepastorie.nl, met gewenst afhaaltijd en telefoonnummer, zijn besteld. Voor menu’s zie facebook of haal een bestellijst.
 • De Bode wordt tijdelijk niet bezorgd, maar is af te halen bij supermarkt De Coop, Keurslagerij Monden, Bakkerij Van Oers en Tankstation Jochems.

 

Persoonlijke initiatieven

Toon Roks stelt de leden van My Generation voor om elkaar hun persoonlijke top-5, die op youtube de beluisteren is, toe te sturen. Zelf gaf hij het voorbeeld.
Iemand die regelmatig met de hond wandelt, stopt hier en daar bij huizen waarbij ouderen wonen om naar elkaar te zwaaien.
Er wordt al veel naar gebeld, al of niet met beeld daarbij, door ouders, kinderen, kleinkinderen en ook hier en daar met alleenstaanden.

 

Het Coronavirus

Het coronavirus vormt een grote bedreiging. We kunnen onszelf en anderen beschermen door ons te houden aan richtlijnen.

 

Hygiëne en afstand houden

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

 

Evenementen, Samenkomsten en Groepsvorming

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a.  wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen);
  b.  samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  c.  uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
  d.  samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).
  Deze samenkomsten mogen alleen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 3. Casino’s, speelhallen, cafés en restaurants moeten gesloten zijn, evenals zaken met op uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen, zoals kapperszaken en nagelsalons.
 4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor en de beoefenaar alle hygiënevereisten naleeft.
 5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.
 6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt.
 7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

 

Verspreiding coronavirus

Er wordt aangenomen dat het virus overgedragen wordt via kleine druppeltjes die de lucht in gelanceerd worden als een besmet persoon hoest of niest. Die druppels kunnen tot één meter ver vliegen. Zo kunnen ze op een andere persoon terechtkomen en deze besmetten. Maar ze kunnen ook op een oppervlak vallen; als iemand hier dan mee in contact komt en vervolgens zijn of haar gezicht aanraakt, dan kan die persoon ook het virus oplopen.
Een virus overleeft meestal kort. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid kan het virus op karton ongeveer een dag overleven. Maar op plastic en roestvrij staal kan het tot wel drie dagen overleven.
De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.
De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen.

 

Informatie over het Coronavirus, de gevolgen daarvan en de getroffen maatregelen vind je terug op de website van de Rijksoverheid. Klik hier om deze website te openen.

 

Gedicht “Maar de lente wist het niet …..”  Klik hier om dit gedicht te lezen

 

Met je kind op berenjacht in Sprundel!

Mocht u denken: wat doen al die knuffelberen voor het raam?? We gaan op berenjacht! Met anderhalve meter afstand, uiteraard.
Wie mee wil doen zet een beer voor het raam, zodat kinderen uit de buurt tijdens het frisse neus halen een speurtocht door de wijk kunnen doen. Het idee ontstond in Australië en Groot-Brittannië als ‘corona-afleiding’ voor de allerkleinsten en is inmiddels overgewaaid naar Nederland. In steeds meer plaatsen doen mensen mee, ook in deze regio.
Klik hier voor de afstreepkaart

 

 

 

⇐ terug naar de startpagina