Vacaturebank

Omtrent onderstaande vacatures in deze vacaturebank kan dorpswerker Arian Schrauwen via tel. 382889 of e-mail info@dorpswerksprundel.nl meer vertellen. Als je meer wil weten over een specifieke vacature kun je contact opnemen via de persoon die erbij genoemd wordt.

 

Dorpswerk Sprundel zoekt twee bestuursleden
In het bestuur van Dorpswerk Sprundel zijn twee vacatures:
Een bestuurslid te benoemen door het Wijkenoverleg, dat zich vooral bezighoudt met leefbaarheid (o.a. samenhang bevolking, inrichting dorp en veiligheid).

Een bestuurslid te benoemen door de Jeugdraad, dat zich inzet voor optimaal jeugd- en jongerenwerk in Sprundel.
Ben jij tussen de 15 en 25 jaar?
Mis jij iets in Sprundel?
Durf je iets te organiseren voor leeftijdsgenoten?
De jeugdraad van Dorpswerk Sprundel wil graag helpen.

Voor meer informatie mail naar: info@dorpswerksprundel.nl


 

Carnavalsstichting De Nachtuilen
De carnavalsstichting zoekt een nieuwe prins, een nieuwe grote boer en leden voor de Raad van Elf. De werkzaamheden bestaan uit: deel uitmaken van de leutgroep die activiteiten heeft bij 11-11, narrekesbal, gemeentelijk prinsenbal, gehandicaptenbal en in het weekend voor de carnaval en in de carnavalsweek van vrijdag t/m dinsdag.
Er zijn per jaar een viertal vergaderingen.
In het carnavalsweekeinde ben je op vrijdagavond na 21.00 uur en de zaterdagavond en maandagavond en ook de hele zondag vrij.
Benodigde tijd: Spreekt voor zich uit werkzaamheden.
Aantrekkelijk: Je maakt deel uit van een jeugdige groep en bent altijd bij de leut.
Het is plezierig om er toe bij te dragen dat anderen – zeker kinderen, ouderen en gehandicapten – leut hebben.
Informatie: Anne van de Lindeloof, mail naar: annevandelindeloof@hotmail.com  of ga naar de website (www.denachtuilen.nl)


Verenigingsraad zoekt commissieleden
De meeste verenigingen van Sprundel zijn aangesloten bij de verenigingsraad. Coördineren en ondersteunen zijn de belangrijkste taken van de verenigingsraad. Daartoe is er naast de beroepskracht een coördinatiecommissie. In die commissie zijn op dit moment twee vacatures.
Werkzaamheden: ca. vier commissievergaderingen en drie verenigingsraadvergaderingen per jaar. Daarnaast eventueel een of meer bijeenkomsten van werkgroepen.
Benodigde tijd: Minimaal 20 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Je bent actief binnen het dynamische gemeenschapsleven in Sprundel, kunt er zelf mede vorm aan geven; je doet veel contacten op, steekt heel wat op en maakt veel verschillende activiteiten mee.
Informatie: Nicojan Lazeroms, email: nicojanlazeroms@kpnplanet.nl


Jeugdraad zoekt commissieleden
Wegens leeftijd zijn twee commissieleden van de jeugdraad gestopt. De jeugdraad probeert bij te dragen tot optimale mogelijkheden voor de de Sprundelse kinderen en jongeren. In de jeugdraad zijn clubs en instellingen die zich voor de Sprundelse jeugd inzetten vertegenwoordigd. De jeugdraadcommissie coördineert, stimuleert, ondersteunt en ontplooit zelf ook activiteiten.
Werkzaamheden: Zowel de jeugdraad in z’n geheel als de jeugdraadcommissie afzonderlijk komen elk vijf keer per jaar bij elkaar. Binnen de commissie kan men kiezen voor een bepaalde taak of aandachtsveld. De jeugdraadcommissie organiseert ook activiteiten, zoals Roefeldag, Sprundel Got Talent en Buitenspeeldag.
Benodigde tijd: Minimaal 30 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Werken voor en met de jeugd is dankbaar. Je steekt heel wat op en krijgt er veel prettige sociale contacten bij.
Informatie: Arian Schrauwen, email: info@dorpswerksprundel.nl


Maatschappelijke stages
Bij het Dorpswerk Sprundel zijn mogelijkheden om je maatschappelijke stage te volbrengen.
Heb je hier een vraag over of wil je stage komen lopen.
Neem dan contact op met Arian Schrauwen, tel 0165-382889


Gastheer of Gastvrouw in De Trapkes
Een gastvrouw zorgt voor de koffie en doet licht schoonmaakwerk.
Meer info: Adrie van Ginneken, tel. 350241


Leid(st)er Clubwerk
Op maandag van 18.30 tot 20.00 uur is de ‘We doen van alles club’ voor de basisschooljeugd. De club bestaat uit 15 kinderen en twee ervaren leiders. Er wordt een derde leider bij gezocht. Meer info: Arian Schrauwen, tel. 382889.


Leid(st)ers Jeugdhonk
Op vrijdagavond komen in het Jeugdhonk van De Trapkes tussen 19.00 en 21.30 uur jongeren van 12 t/m 16 jaar bijeen.
Het gaat om ontmoeten, chillen en samen bezig zijn met sport en spel en leuke activiteiten orgaiseren. Leid(st)ers zijn nodig om de tieners te begeleiden.
Meer info: Arian Schrauwen, tel. 382889.


Commissielid Zorgnetwerk
Het Zorgnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van zowel vrijwillige als professionele organisaties die zich bezighouden met zorg en/of met ouderenwerk.
Het Zorgnetwerk komt drie keer per jaar bijeen. De Zorgnetwerkcommissie bereidt deze bijeenkomsten voor. Gezocht iemand die geïnteresseerd is in zorg en ouderenwerk.
Meer info: Toon van de Sanden, tel. 384055 / 06-13752568.


Helpers klusjesdienst
De klusjesdienst is er voor mensen die door omstandigheden – ouderdom, ziekte, handicap – bepaalde kleine klusjes in en om het huis niet meer kunnen, (tijdelijk) geen boodschappen kunnen doen, iemand nodig hebben voor begeleiding naar het ziekenhuis, problemen hebben met vervoer, iemand zoeken om mee te fietsen of te wandelen, enzovoort. Wie deze mensen wil helpen wordt gevraagd om contact op te nemen met Ton Bergenhenegouwen, tel. 383091 (na de middag).