Vacaturebank

Dorpswerk Sprundel is een stichting waar veel vrijwilligers actief zijn, we zijn altijd wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen, neem dan contact met ons op via info@dorpswerksprundel.nl. Specifiek hebben we momenteel onderstaande vacatures open staan. Als je meer wil weten over een specifieke vacature, kun je contact opnemen via de persoon die erbij genoemd wordt.

 

Dorpswerk Sprundel zoekt bestuursleden

  • Een bestuurslid te benoemen door het Wijkenoverleg, dat zich vooral bezighoudt met leefbaarheid (o.a. samenhang bevolking, inrichting dorp en veiligheid).
  • Een bestuurslid voor het personeel

Commissielid Verenigingsraad
De meeste verenigingen van Sprundel zijn aangesloten bij de verenigingsraad. Coördineren, bevorderen samenspel en afstemming alsmede ondersteunen zijn de belangrijkste taken van de verenigingsraad. Daartoe is er naast de beroepskracht een coördinatiecommissie. In die commissie zijn op dit moment een vacature.
Werkzaamheden: ca. vier commissievergaderingen en drie verenigingsraadvergaderingen per jaar. Daarnaast naargelang interesse eventueel een of meer bijeenkomsten van werkgroepen.
Benodigde tijd: Minimaal 20 uren per jaar.
Aantrekkelijk: Je bent actief binnen het dynamische gemeenschapsleven in Sprundel, kunt er zelf mede vorm aan geven; je doet veel contacten op, steekt heel wat op en maakt veel verschillende activiteiten mee.
Informatie: Nicojan Lazeroms, email: nicojanlazeroms@kpnplanet.nl


Commissielid Zorgnetwerk
Het Zorgnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van zowel vrijwillige als professionele organisaties die zich bezighouden met zorg en/of met ouderenwerk.
Het Zorgnetwerk komt drie keer per jaar bijeen. De Zorgnetwerkcommissie bereidt deze bijeenkomsten voor. Gezocht iemand die geïnteresseerd is in zorg en ouderenwerk.
Meer info: Toon van de Sanden, tel. 384055 / 06-13752568.


Gastheer of Gastvrouw in De Trapkes
Een gastvrouw zorgt voor de koffie en doet licht schoonmaakwerk.
Meer info: Adrie van Ginneken, tel. 350241


Helpers klusjesdienst
De klusjesdienst is er voor mensen die door omstandigheden – ouderdom, ziekte, handicap – bepaalde kleine klusjes in en om het huis niet meer kunnen, (tijdelijk) geen boodschappen kunnen doen, iemand nodig hebben voor begeleiding naar het ziekenhuis, problemen hebben met vervoer, iemand zoeken om mee te fietsen of te wandelen, enzovoort. Wie deze mensen wil helpen wordt gevraagd om contact op te nemen met Ton Bergenhenegouwen, tel. 383091 (na de middag).


Maatschappelijke stages

Bij Dorpswerk Sprundel zijn mogelijkheden om je maatschappelijke stage te volbrengen. Heb je hier een vraag over of wil je stage komen lopen? Stuur een mail naar info@dorpswerksprundel.nl


Carnavalsstichting De Nachtuilen
De carnavalsstichting zoekt een nieuwe grote boer en leden voor de Raad van Elf. De werkzaamheden bestaan uit: deel uitmaken van de leutgroep die activiteiten heeft bij 11-11, narrekesbal, gemeentelijk prinsenbal, gehandicaptenbal en in het weekend voor de carnaval en in de carnavalsweek van vrijdag t/m dinsdag.
Er zijn per jaar een viertal vergaderingen.
In het carnavalsweekeinde ben je op vrijdagavond na 21.00 uur en de zaterdagavond en maandagavond en ook de hele zondag vrij.
Benodigde tijd: Spreekt voor zich uit werkzaamheden.
Aantrekkelijk: Je maakt deel uit van een jeugdige groep en bent altijd bij de leut.
Het is plezierig om er toe bij te dragen dat anderen – zeker kinderen, ouderen en gehandicapten – leut hebben.
Informatie: Anne van de Lindeloof, mail naar: annevandelindeloof@hotmail.com  of ga naar de website (www.denachtuilen.nl)