Verhuur

Verhuurtarieven Dorphuis De Trapkes

 Tarievenlijst per 1 september 2018:

Sportzaal 19,26
Kloosterlokaal (bij sportzaal) 10,00

Beneden

1. Spreekkamer (14 m2) 5,00
2. Vergaderruimte groot (38 m2) 8,50
3. Vergaderruimte klein (22 m2) 7,50
4. Benedenzaal (97 m2) 12,50
5. Atelier (51 m2) 10,00
6. Jeugdhonk (97 m2) 10,00
7. Kookstudio ( 47 m2) Zie vervolg 10,00

Boven

1. Podiumzaal (60 m2) (30 personen) 10,00
2. Middenschip (120 m2) 15,00
3. Kruiszaal (72 m2) 10,00
4. Preekzaal (65 m2) 10,00
Podiumzaal + Middenschip (175 m2) 20,00
Middenschip + Kruiszaal (192 m2) 25,00
Kruiszaal + Preekzaal (137 m2) 15,00
Podiumzaal+Middenschip+Kruiszaal (244 m2) 30,00
Middenschip +Kruiszaal +Preekzaal (257 m2) 30,00
Podiumzaal+Middenschip+Kruiszaal+Preekzaal(308 m2) 40,00
5. Zijbeuk Zuid (44 m2) 8,50
6. Zijbeuk Noord (44 m2) 8,50
Toneelverlichting (incl. krachtstroom): per keer 25,00
Set van lampen: (mobiel) per dagdeel 10,00
TV Scherm: (mobiel) per dagdeel 10,00
Geluidsinstallatie met microfoon(s): per dagdeel 8,50
Bingospel: per dag 7,50
keuken-uitrusting: per dagdeel 10,00
Losse geluidsinstallatie: per keer of dag 35,00
Gebruik losse beamer: per keer 7,50
Gebruik vaste beamer en scherm: per keer 15,00
Gebruik losse tv-schermen: per keer 10,00
Huur evenementenkast: per keer 100,00

 

Algemene regels bij gebruik/huur De Trapkes

 • Bovenstaande tarieven gelden alleen voor sociaal-culturele en niet-commerciële (gesubsidieerde) educatieve groepen en instellingen. Bij commercieel gebruik, mits toegestaan, wordt een dubbel tarief in rekening gebracht.
 • Bij jaarcontract kan op basis van de vastgestelde tarieven een vast huurbedrag overeengekomen worden.
 • Alles dat in een lokaal staat kan gebruikt worden.
 • Alles dat in het gebouw door verhuurder/gebruiker, of door derden, tijdens het gebruik van ruimte(n) en inventaris tijdens of naar aanleiding van de huur verbruikt, vernield of beschadigd wordt, moet vergoed, c.q. betaald worden.
 • Kosten extra faciliteiten op aanvraag.
 • Als tevoren niet anders overeengekomen is, wordt per vergadering of repetitie 2,5 uur in rekening gebracht en bij feestavonden 5 uur.
 • Extra werk door personeel voor klaarzetten of opruimen kost minimaal € 15,00 per half uur per werker. Een huurder kan zelf klaarzetten en opruimen op tijden die de overige activiteiten en het personeel schikken. In principe hoeft daarvoor geen extra huur betaald te worden.
 • De huurtarieven gelden voor een kalenderjaar, maar voor lopende, seizoengebonden activiteiten wordt de huurberekening tijdens het seizoen niet gewijzigd, mits dit voor het seizoen bekendgemaakt is.
 • Vaste gebruikers kunnen voor een feestavond per jaar huurvrijstelling krijgen en ook bij activiteiten met een drankomzet van meer dan € 500,- per dagdeel kan vrijstelling van huur verleend worden.
 • Dorpswerk Sprundel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade of vermissing van eigendommen van de huurder/gebruiker die in haar ruimten achtergelaten worden.
 • Het gehuurde moet na de tijd van gebruik compleet en in staat van ontvangst worden opgeleverd, mits vooraf duidelijk een andere afspraak gemaakt is.
 • Bij verhuur moet duidelijk zijn voor welke activiteit de huurder de gehuurde lokaliteit en inventaris wil gebruiken. Zonder toestemming van de verhuurder mag aan het gebruik van het gehuurde geen andere bestemming gegeven worden.
 • Koffie, thee en drank mogen door de gebruikers/bezoekers niet meegebracht worden, maar dienen betrokken te worden via de bar.
 • Indien verhuurder of huurder/gebruiker van deze regels af willen wijken, dient dit tijdig vooraf overlegd te worden tussen verhuurder en huurder/gebruiker, c.q. hun representanten.

Bijzondere regelingen m.b.t. consumpties

Behoudens bij bijzondere activiteiten kosten koffie en thee per kop aan de bar € 1,20. Per kan, totaal verder zelf verzorgd, van acht kopjes € 7,20; van twaalf kopjes € 10,80
Bij voorstellingen/evenementen kunnen de prijzen van koffie en thee, evenals de andere consumptieprijzen, eventueel in samenspraak met de organisatoren, aangepast worden.
Voor bezoek, beroepskrachten en vrijwilligers, alleen wanneer er verband is met het werk, is koffie en thee gratis.

Op overige consumpties kunnen gebruikende groepen bij zelf serveren, onder bepaalde voorwaarden en bij afspraak vooraf, tien procent korting krijgen.

 

Tarieven Kookstudio vanaf 1 september 2016:

Sociaal Tarief (*1)
10 euro per uur
App/inventaris € 15,00,- per keer
Weekendtoeslag € 30,–

Semi Sociaal Tarief (*2)
15 euro per uur
App/inventaris € 20,- per keer
Weekendtoeslag € 30,–

Commercieel Tarief (*3)
20 euro per uur
App/inventaris € 25,- per keer
Weekendtoeslag € 30,–

*1: sociaal tarief is van toepassing bij: Cursuswerk, Sprundelse clubs aangesloten bij Dorpswerk Sprundel Clubs, School, Jeugd

*2: semi sociaal tarief is van toepassing bij: Clubs buiten Sprundel, Vrienden, Buren, Families, Scholen buiten Sprundel, Gemeentelijke clubs, Kookclubs

*3: commercieel tarief is van toepassing bij:Professionele koks, Bedrijvenen / instellingen, Personeelsverenigingen

Tot slot

Met vragen, op- of aanmerkingen aangaande het beheer van De Trapkes kan men terecht bij Conny Heeren-Vissenberg, e-mail:  trapkes@dorpswerksprundel.nl
en betreffende het plaatselijk sociaal cultureel werk kunt u mailen naar info@dorpswerksprundel.nl