Wijken

Wijkbeheer

Bij wijkbeheer gaat het er om dat burgers, maatschappelijke instellingen en gemeente samen verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in een leefgebied, in dit geval het dorp Sprundel. Bedoeling is dat de inwoners samen met gemeente, woningstichting, politie, SKW en andere instellingen hun best doen om het leven in Sprundel zo aangenaam mogelijk te maken. Dus afgestemd op elkaar werken, elkaar ondersteunen en aanvullen. Naast recreatie en sociale samenhang is er ook steeds meer aandacht voor inrichting publieke ruimte, voorzieningen, veiligheid en zorg.

In de praktijk blijkt dat mensen in het algemeen gemotiveerd zijn om iets te doen aan- en voor hun directe leefomgeving. Daarom is Sprundel onderverdeeld in een negental wijken. Er zijn acht wijkverenigingen. Hélaas is de wijkvereniging ’t Pluspunt (wijk in hoek gevormd door Rucphensebaan en Noorderstraat) eind 2008 opgeheven.

Wijk(verenigingen)-indeling

’t Pluspunt (is opgeheven):
Alle straten tussen St. Willebrord, Rucphen en de straten Noorderstraat en Rucphensebaan (Noorderstraat en noordzijde Rucphensebaan inbegrepen).

De Branden:
Alle straten tussen Vosdonkseweg, Schuurkerkstraat, Noorderstraat en St. Janstraat (genoemde straten horen er niet bij).
Secretariaat:
Marlous Verdaasdonk

’t Brouwersnest:
Vorenseindseweg tot Hertog Janlaan en Rucphensebaan oneven en alle straten die liggen binnen de hoek die door genoemde straten gevormd worden.
Secretariaat:
Danny de Bruijn
Peeterenstraat 9
4714 BA Sprundel

Achter de St. Jan:
Alle straten tussen Vorenseindseweg (niet inbegrepen) en St. Janstraat tot HertogstraatHertogstraat en Hertog Janlaan (allen wel inbegrepen).
Secretariaat:
Cindy Heeren
Gersteberg 12
4714 CL Sprundel
achterdesintjan@hotmail.nl

Berk-d’Ettesei:
Gebied omgrensd door Schuurkerkstraat (vanaf De Branden), Luienhoeksestraat (beide straten horen er bij), Vosdonkseweg, rijksweg en Bredasebaan (straten die er niet bij horen).
Secretariaat:
Irma Oomen
Luienhoeksestraat 19
4714 TE Sprundel
tel. 0165-388523

’t Versent:
Gebied tussen Vorenseindseweg vanaf Hertog Janlaan (inclusief straat), grens met Schijf en Rucphen, Moervenstraatje (inclusief straat), Akkerstraat (exclusief straat) en Omgangstraat na Akkerstraat (exclusief straat).
Secretariaat:
Elly Elenbaas
Vorenseindseweg 3
44714 RH Sprundel
tel. 0165-348135
elly.elenbaas@planet.nl

D’hei:
Gebied tussen Omgangstraat buiten bebouwde kom tot Akkerstraat (inclusief straat), Akkerstraat (inclusief), Klein Zundertseweg vanaf Akkerstraat (inclusief), Hogestraat vanaf Bakkersmeer (inclusief), Bakkersmeer (inclusief), grens Zundert en Lokkerstraat (exclusief).
Secretariaat:
Jac van Oorschot
Zurendonksestraat 3
4714 RS Sprundel
tel. 0165-383068.
jack-joke@hetnet.nl

De Boskrekels:
Gebied tussen Bredasebaan (inclusief), grens Etten-Leur/Rijsbergen, Lokkerstraat (inclusief).
Secretariaat:
Dymphy Lauwerijssen
Bredasebaan 48
4714 SP Sprundel
tel. 382013.
m.lauwerijssen1@hetnet.nl

’t Aarmend:
St. Janstraat vanaf nummers 58 en 59, Molenerf, Omgangstraat t/m 19 en de huizen in de Schuurkerkstraat tot De Branden.
Secretariaat:
Sandra de Graaf
Sint Janstraat 74b
4714 EJ Sprundel
tel. 0165-854296.
info@aarmend.nl

Wijkenoverleg

Vertegenwoordigers van de Sprundelse wijken, de politie, de woningstichting, de gemeente en het Dorpswerk komen een keer of drie per jaar bijeen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken. De wijkverenigingen organiseren gezamenlijk activiteiten, zoals: zeskamp, biljartcompetitie, kaartavonden, dartscompetitie en dergelijke. Hebben er meerdere wijken belang bij een of andere zaak die de leefbaarheid aangaat, dan wordt in principe door die wijken samengewerkt.

Samenstelling wijkenoverleg:

’t Aarmend:
Wim Mathijssen
Omgangstraat 2
4714 EN Sprundel
tel. 06-10559178.
info@aarmend.nl

Achter de St. Jan:
Cindy Heeren
Gersteberg 12
4714 CL Sprundel
achterdesintjan@hotmail.nl

De Branden:
Alex Wagemakers
Branden 75
4714 HN Sprundel
tel. 06-53670617.
alexwagemakers@hotmail.com

Berk-d’Ettesei:
Angela Verwijs (voorzitter)
Ettenseweg 12
4714 TA Sprundel
tel. 06-15179385
Berkdettesei@hotmail.com

De Boskrekels:
Rinus van Koulil
Oosteindseweg 37
4714 SC Sprundel
tel. 382541

’t Brouwersnest:
Ton Pijlman
Moutberg 4
4714 BJ Sprundel
tel. 0165-383185.
t.pijlman@home.nl

D’hei:
Jac van Oorschot
Zurendonksestraat 3
4714 RS Sprundel
tel. 0165-383068
jack-joke@hetnet.nl

’t Versent:
Leo Smits
Puinbroekstraat 10
4714 RK Sprundel
tel. 383670
smi04913@planet.nl

Wijkagent Linda Mensen
Binnentuin 1
4715 RW Rucphen
tel. 0900-8844

Basisfunctionaris Dorpswerk Sprundel
Arian Schrauwen
p/a Hertogstraat 5
4714 BZ Sprundel
tel. 0165-382889
dorpswerksprundel.nl

Voorzitter en vertegenwoordiger in bestuur SKW
Vacature

Secretaris:
Mark van Diemen
St. Janstraat 91
4714 EC Sprundel
tel. 0165-381201
markvandiemen@home.nl

Commissielid:
Ton Pijlman
Moutberg 4
4714 BJ Sprundel
tel. 0165-383185.
t.pijlman@home.nl

Commissielid
vacature

Commissielid
vacature

Vicevoorzitter:
Toon van de Sanden
Laagakker 37
4714 HH Sprundel
tel. 0165-384055
toonsant@home.nl